Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Serviceloven § 96

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.
Du kan læse hele kvalitetsstandarden her.

Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere & Borgerstyret Personlig Assistance
Socialudvalget vedtog den 30. november 2020 og Senior- og Sundhedsvalget d. 1. december 2020 en håndbog "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere & Borgerstyret Personlig Assistance" - Serviceloven § 95 og § 96

Håndbogen indeholder hjælp og informationer til dig, der har fået bevilliget kontant tilskud til hjælpere eller borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og § 96.

Der er mange fællesnævnere for ordningerne, men også betydelige forskelle. Håndbogen er derfor delt i to, hvor første del omhandler servicelovens § 95 - kontant tilskud til hjælpere og anden del servicelovens § 96 - borgerstyret personlig assistance.

Håndbogen beskæftiger sig primært med tiden efter, du er bevilliget en af ordningerne, hvor den udgør en del af din hverdag. Det er hensigten, at håndbogen giver svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse hjælperordningerne. Håndbogen er vejledende, og det er vigtigt at pointere, at der altid i de enkelte situationer vedrørende en ansøgning om servicelovens § 95 eller § 96 og diverse tilskud er tale om konkrete og individuelle vurderinger. Det er helt almindeligt, at der melder sig mange tanker og nye spørgsmål, når man har en hjælperordning, og vi håber, at du vil kunne finde svar på nogle af dem i denne håndbog. Håndbogen vil dog på ingen måde være udtømmende - Der vil sandsynligvis være mange spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her.

Du kan altid kontakte Visitation Pleje i Center for Social, Sundhed & Pleje (bemærk organisatorisk ændring siden håndbogen blev vedtaget) med yderligere spørgsmål til bevilling af Kontant Tilskud efter servicelovens § 95.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte Visitation Handicap & Psykiatri i Center for Social, Sundhed & Pleje (bemærk organisatorisk ændring siden håndbogen blev vedtaget) med yderligere spørgsmål til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96.

Du finder håndbogen i sin fulde længde nedenfor.