Støtte- og kontaktperson efter servicelovens § 99

Socialudvalget godkendte på udvalgets møde d. 26. oktober 2020 kvalitetsstandard for Støtte- og kontaktperson efter servicelovens § 99.

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningerne er, at styrke brugerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre vedkommende i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.

Det er overordnet Faxe Kommunes mål at støtte borgeren, lette den daglige tilværelse og skabe værdi for borgeren. Formålet med tilbud om støtte- og kontaktperson er derfor, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra borgerens præmisser.

Målgruppen for ordningen med støtte- og kontaktperson er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke er i stand til at gøre brug af allerede eksisterende tilbud. Angående sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til borgere med egentlige psykiatriske diagnoser. Der er tale om en målgruppe, som ikke nødvendigvis har haft kontakt med de sociale myndigheder på forhånd. Der er desuden tale om en ordning, der ikke kræver visitation. Alle kan henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på, at en person har behov for hjælp.

 

Du kan læse hele kvalitetstandarden ved at åbne filen nedenfor.