Faxe Kommunes legepladspolitik

Regler for legepladssikkerhed

Faxe kommune overholder de sikkerhedsstandarder, som er beskrevet i Den europæiske standard DS/EN 1176, 1177 samt DS 1500. Standarderne handler om legeredskabers sikkerhed samt en række krav til kon­struktion, indretning, inspektion samt vedligeholdelse.

Læs legepladspolitikken i sin helhed her

Opdateringsdato: 30.10.2018 - 14:18