Servicedeklaration vedr. udgifter til transport og/eller nødvendigt arbejdstøj når du deltager i et beskæftigelsestilbud

Når du deltager i et beskæftigelsestilbud efter aftale med jobcenteret har du mulighed for at søge tilskud til hel eller delvis dækning af de merudgifter du har til transport og/eller nødvendigt arbejdstøj. Din jobformidler vil foretage en individuel og faglig begrundet vurdering af din situation. Beløbet der bevilges vil tage udgangspunkt i de faktiske udgifter du har til transport og/eller arbejdstøj. Din jobformidler kan maksimalt bevilge op til 1000 kr. pr. måned. 

Du kan læse mere om bestemmelserne for at modtage tilskud til merudgifter til transport og/eller nødvendigt arbejdstøj i servicedeklarationen ved at klikke på linket nedenfor.

Lovgrundlag

Ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats§ 176 kan jobcentret udbetale op til 1.000 kr. om måneden til de hele eller delvise udgifter du har ved at deltage i tilbuddet. Beløbet er skattepligtigt.

Hvordan?

Din sagsbehandler foretager en individuel vurdering baseret på din specifikke situation og de faktiske udgifter til transport.

Til hvem?

Tilskuddet kan gives, hvis du er omfattet af en af følgende målgrupper: 

 • Kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram), målgruppe 6.2 og 6.3
 • Uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram), målgruppe 6.4 og 6.5
 • Personer på jobafklaringsforløb, målgruppe 6.7
 • Ressourceforløbsydelsesmodtagere, målgruppe 6.8
 • Personer der ikke er i job eller uddannelse men som deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik, målgruppe 6.12
 • Personer under 18 år der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, målgruppe 6.13

Hvor meget?

 • Du kan maximalt modtage op til 1000 kr. pr måned før skat. Når du modtager beløbet, vil den skat du skal betale derfor være trukket fra.
 • Godtgørelsen efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 176 ses i sammenhæng med befordringsgodtgørelsen efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 175. Efter § 175 udbetales der befordringsgodtgørelse for de km, der ligger ud over de første 24 km. pr. dag mellem din bopæl og beskæftigelsestilbud (tur/retur). Dette efter en fast takst på kr. 0,99 pr kilometer (2022 takst).
 • Det vil sige at det beløb du kan modtage efter denne servicedeklaration vil være de faktiske udgifter du har til transport for de første 24 km pr dag/tur/retur.
 • Har du mere en 24 km til dit tilbud har du ret til at modtage kr. 0,99 kr. pr kilometer der ligger ud over de første 24 km/tur/retur.
 • Godtgørelsen udbetales bagudrettet.
 • Godtgørelse til arbejdstøj kan kun udbetales til arbejdstøj, der er nødvendigt for at deltage i tilbuddet, og som ikke indgår i beklædningsordningen for tilbuddet.
 • Den samlede månedlige godtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 176 ikke må overstige 1.000 kr., og skal derfor dække både arbejdstøj og eventuel transport de første 24 km mellem dit hjem og dit tilbud.

Din ret

Kommunen har ikke pligt til at yde tilskud, men tildeler på baggrund af en individuel vurdering.

Kan der klages?

Ønsker du at klage over en afgørelse truffet af Center for Beskæftigelse, skal du sende din klage til Jobcentret. Ved behandling af en klage over kommunens afgørelse om udbetaling ag godtgørelse jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 176, kan ankestyrelsen alene tage stilling til, om afgørelsen er i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen har fastsat. Kommunes borgerrådgiver kan kontaktes hvis du har brug for hjælp til at udarbejde en eventuel klage.

Kontaktinformation

Jobcenter - Åbningstider

Jobcenter:
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: jobcenter@faxekommune.dk


Telefontid:
Jobcentrets sagsbehandlere træffes bedst:
mandag, tirsdag kl. 9-10
onsdag lukket
torsdag og fredag kl. 9-10

Jobcentrets administration træffes:
mandag - tirsdag kl. 9-13
onsdag lukket
torsdag kl. 9-13
fredag kl. 9-13


Åben vejledning:
Tingvej 7, 4690 Haslev
mandag - tirsdag kl. 10-13
onsdag lukket
torsdag kl. 10-17
fredag kl. 10-13

UngeVejen:
Søndergade 12, 4690 Haslev, Bygning E

Ungevejens åbningstider:

mandag - tirsdag kl. 10.00 - 15.00
onsdag lukket uden forudgående aftale
torsdag kl. 10.00 - 17.00
fredag kl. 10.00 - 13.00

 

Opdateringsdato: 08.04.2022 - 13:07