Servicedeklaration for opkrævning

Faxe Kommune ønsker med denne servicedeklaration at give oplysning til både kommunens borgere og kommunens centre om opkrævning af tilgodehavender, der ikke bliver betalt rettidigt.

Servicedeklarationen har til formål at:

  • Yde borgerne service i form af information om reglerne for betalinger til offentlige myndigheder samt om reglerne for gældsafvikling generelt

  • Oplyse om konsekvensen ved ikke at betale regningerne fra Faxe Kommune

  • Forebygge restancer, så betalinger for kommunale ydelser i videst muligt omfang betales til tiden og inden at eventuelle manglende betalinger udvikler sig til restancer

BilagStørrelse
PDF ikon Servicedeklaration for opkrævning191.27 KB
Opdateringsdato: 18.03.2020 - 16:57