Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Serviceloven § 96

Socialudvalget vedtog d. 24. juni 2019 en kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Servicelovens § 96.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

 

Socialudvalget vedtog den 30. november 2020 og Senior- og Sundhedsvalget d. 1. december 2020 en håndbog "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere & Borgerstyret Personlig Assistance" - Serviceloven § 95 og § 96

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 14.01.2021 - 13:24