Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Serviceloven § 96

Socialudvalget vedtog d. 24. juni 2019 en kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Servicelovens § 96.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

BilagStørrelse
kvalitetsstandard_bpa_sel_ss_96_.pdf141.96 KB

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 04.07.2019 - 09:13