Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse, serviceloven § 103

Socialudvalget vedtog den 27. august 2018 kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103.

Formålet med tilbud om beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103, er at forebygge og afhjælpe sociale problemer samt tilgodese behov, som følger af sociale problemer eller et handicap.
Hent kvalitetsstandarden herunder.

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 11.10.2018 - 14:19