Ledsagelse til voksne efter Serviceloven § 97

Socialudvalget vedtog den 24. juni 2019 Faxe Kommunes kvalitetsstandard for ledsagelse til voksne efter Servicelovens § 97.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 04.07.2019 - 09:15