Midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer

Socialudvalget vedtog den 20. januar 2020 kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer efter serviceloven § 110 (herberger, forsorgshjem mv.).

Hent kvalitetsstandarden herunder.

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 03.03.2020 - 14:11