Støtte- og kontaktperson efter servicelovens § 99

Socialudvalget godkendte på udvalgets møde d. 26. oktober 2020 kvalitetsstandard for Støtte- og kontaktperson efter servicelovens § 99.

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningerne er, at styrke brugerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre vedkommende i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.

Det er overordnet Faxe Kommunes mål at støtte borgeren, lette den daglige tilværelse og skabe værdi for borgeren. Formålet med tilbud om støtte- og kontaktperson er derfor, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra borgerens præmisser.

Du kan læse hele kvalitetstandarden ved at åbne filen nedenfor.

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 09.11.2020 - 11:41