Pårørendepolitik

Med pårørendepolitikken ønsker byrådet at styrke og udvikle samarbejdet med pårørende. Politikken skal medvirke til, at pårørende oplever sig mødt med forståelse og støtte samtidig med, at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest for borgeren, men også for pårørende og personale.

Faxe Kommunes pårørendepolitik er et værdifuldt fundament for det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle og skal medvirke til, at 

  • styrke netværket hos borgeren,
  • erfaringer, viden og ressourcer inddrages,
  • pårørende bliver mødt der, hvor de er,
  • skabe respekt og forståelse for hinandens roller,
  • støtte pårørende.

Politikken er blevet til med bidrag fra repræsentanter for pårørende fra dagtilbud, specialskole, Jobcenterets borgerpanel, Veterancenteret, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterådet, Frivilligrådet samt Faxe Kommunes pårørendevejleder.

Ikke to pårørende er ens, og det er deres behov heller ikke. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens definition af pårørende definerer politikken pårørende som værende både partnere, børn eller anden nær familie, men også naboer, venner eller andet netværk kan regnes som pårørende. Det afgørende er, hvem borgeren opfatter og udpeger som sine pårørende. Pårørende kan desuden defineres som de mennesker, hvis liv bliver påvirket af, at de hjælper og støtter en nærtstående.

Visionen er, at pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner til at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Samtidig skal pårørende opleve, at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i. For at indfri visionen sætter politikken fokus på fire temaer:

  • De pårørende er vigtige.
  • Samarbejde og dialog.
  • Anerkendelse og støtte.
  • Når børn og unge er pårørende.
BilagStørrelse
PDF ikon Pårørendepolitik380.05 KB
Opdateringsdato: 05.02.2024 - 10:46