Valg og afstemninger

Læs her om kommunal- og regionsvalg 16. november 2021

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes kommunal- og regionsvalg i Danmark. Vi vil frem til valgdagen løbende give information om valget. Både til dig der er vælger og kandidat. 

Du kan dog allerede nu orientere dig om de grundlæggende regler for afholdelse af valg på borger.dk

Få nyttige informationer om kommunalvalget her

 

Vigtige datoer for dig som vælger

4. oktober
Kandidatlister, herunder bogstavsbetegnelse, navne på kandidater og anmeldte listeforbund og valgforbund offentliggøres på kommunens hjemmeside.
 
5. oktober – 12. november
Du kan brevstemme i enhver kommune i denne periode. Sidste frist for at brevstemme er den 12. november.

I Faxe Kommune kan du brevstemme i Borgerservice i Haslev og Faxe.

19. oktober – 4. november
Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan afleveres til kommunen. Sidste frist for at søge er den 4. november kl. 18.

19. oktober – 8. november
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Sidste frist for at søge er den 8. november kl. 12.

23. oktober kl. 12
Valgplakater må hænges op.

4. november kl. 18
Sidste frist for at søge om at brevstemme i hjemmet.

6. november
Sidste frist for kommunalbestyrelsen til at annoncere i lokalaviser om valgkort mv.

8. november kl. 12
Sidste frist for vælgere med handicap eller nedsat førlighed til at søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

11. november
Valgkort skal være modtaget af vælgerne.

12. november
Sidste mulighed for at brevstemme.

16. november
Valgdag. Du kan stemme fra kl. 8 til kl. 20 på dit afstemningssted. Afstemningsstedet fremgår af dit valgkort.

Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Faxe byråd fordelt på kandidatlister/partier.
 
17. november
Når stemmerne er fintalt, kender vi navnene på medlemmerne af Faxe byråd for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025. 

23. november
Sidste frist for at klage over valget.

24. november
Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

Vigtige datoer for dig som kandidat/parti

August
Kommunen indrykker annoncer om kommunalvalget i Haslev-Faxe Posten. 

31. august
Kandidatlister, der allerede er repræsenteret i byrådet, og som ønsker fritagelse fra krav om 25 stillere, kan indlevere kandidatlister sammen med anmodningen om fritagelse.

14. september kl. 12
Sidste frist for at indlevere kandidatlister med anmodning om fritagelse for stillere.

Kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere, kan tidligst indleveres fra den 14. september. Dette gælder for nye partier/kandidater. 

21. september kl. 12
Sidste frist for at meddele kandidatlister, om de er fritaget for kravet om 25 stillere.

28. september kl. 12
Sidste frist for at indlevere kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere.

4. oktober kl. 12
Sidste frist for indlevering af mangler til kandidatlisterne eller indlevering af ny kandidatliste.

Sidste frist for at tilbagekalde kandidatlister.

Sidste frist for at anmelde listeforbund eller valgforbund.

Sidste frist for at tilbagetrække listeforbund eller valgforbund.

Du kan se oversigt over de opstillede kandidatlister og kandidater.

23. oktober kl. 12
Valgplakater må hænges op.

16. november
Valgdag. Valgstederne har åbent fra kl. 8 til kl. 20.

Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Faxe byråd fordelt på kandidatlister/partier.

17. november
Når stemmerne er fintalt, kendes navnene på medlemmerne af Faxe byråd for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025. 

23. november
Sidste frist for at klage over valget.

24. november
Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

 

Hvem kan stemme og hvem kan stille op

Hvem kan stemme og hvem kan stille op

Valg- og stemmeret til byrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten

 

 1. har dansk indfødsret,
 2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, jf. dog stk. 3 og 4,
 3. er statsborger i Island eller Norge, jf. dog stk. 3 og 4, eller
 4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen, jf. dog stk. 3 og 4.

 

Følgende personer har ikke valgret:

 1. en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingeloven er bortfaldet, men som ikke kan udsendes af landet,
 2. en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse, men som ikke kan udsendes af landet,
 3. en udlænding, der er udvist ved endelig dom,
 4. en udlænding, der er udvist ved endelig afgørelse og
 5. en udlænding, der ved registreringen i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet fra udlandet var indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner,

Umyndige personer, der er fyldt 18 år og i øvrigt opfylder de almindelige valgretsbetingelser, har også valgret til kommunalvalget.

Kandidatanmeldelser

Du skal bruge den officielle formular til kandidatanmeldelse, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet. Formularen til kandidatanmeldelse er nu klar, og vi har blanketterne klar til udlevering her på rådhuset i Frederiksgade, Blanketterne kan fås ved henvendelse til Direktionssekretariatet, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.  

Se vejledning om udfyldelse af kandidatanmeldelsen nedenfor.

Kandidatlister med stillerfritagelse: 

Du kan tidligst indlevere formularen om kandidatanmeldelse tirsdag den 31/8-2021 

Formularen til kandidatanmeldelse skal senest indleveres tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

Kandidatlister uden stillerfritagelse: 

Du kan tidligst aflevere formularen om kandidatanmeldelse tirsdag den 14. september 

Formularen om kandidatanmeldelse skal senest være afleveret tirsdag den 28. september kl. 12.00

Disse frister kan der ikke dispenseres fra. 

Liste- og bogstavbetegnelse

På formularen til kandidatanmeldelse anføres ønsket liste- og bogstavbetegnelse, som først godkendes af valgbestyrelsen den 1. oktober - efter aflevering af alle kandidatlister. 

Meddelelse om godkendt opstilling

Alle kandidatlister får besked om, hvorvidt opstillingen til valget er godkendt af valgbestyrelsen den 1. oktober 2021.

Du kan læse mere om reglerne for opstilling til kommunalvalg på borger.dk 

 

Tilbud til kandidater om visning på kommunens hjemmeside

 Op til kommunalvalget den 16. november 2021 tilbyder valgbestyrelsen, at alle kandidater kan blive præsenteret på Faxe Kommunes hjemmeside – under emnet Valg. 

 

BilagStørrelse
PDF ikon tilbud_til_kandidater.pdf176.19 KB

Sådan brevstemmer du

Det er nemt at brevstemme, og du kan gøre det, når du har tid - dog tidligst fra 5. oktober og senest fredag den 12. november. 

At brevstemme betyder ikke, at man stemmer ved at sende et brev til kommunen. Man brevstemmer derimod ved at møde op på Borgerservice i enten Haslev eller Faxe i åbningstiden.

Du skal medbringe gyldig legitimation som sundhedskort, kørekort eller pas.

Sådan udfylder du brevstemmesedlen

Når du brevstemmer får du udleveret et følgebrev, en stemmeseddel og to konvolutter.

Stemmesedlen ser anderledes ud, end den vælgerne får udleveret på selve valgdagen.

Kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg

Ved kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg er brevstemmesedlen påtrykt felter om parti og kandidat. Brevstemmesedlen er ikke fortrykt med kandidat- og partinavne og skal derfor udfyldes skriftligt (ikke med "X"). Hvis du brevstemmer efter kandidatlisten er offentliggjort, kan du finde opslag over kandidaterne på borgerservice. 

Når du har udfyldt stemmesedlen, lægger du den i konvolutten og afleverer den. Herefter skal du skrive under på følgebrevet. Konvolutten med din stemmeseddel og følgebrevet bliver lagt i en yderkuvert. Din brevstemme bliver bragt til dit valgsted på valgdagen, og talt med de andre stemmer.

Du kan fortryde din brevstemme
Hvis du fortryder din stemme inden selve valgdagen, kan du afgive en ny brevstemme. Kun den sidst afgivne brevstemme tæller. Efter den 12. november 2021 kan du ikke stemme om. Heller ikke ved at møde op på valgdagen med dit valgkort. 

Hvem kan jeg stemme på ?

Oversigt over partier og kandidater der stiller op til kommunalvalget vil blive offentliggjort her på siden den 4-10-2021.

Brevstem i perioden 5. oktober - 12. november 2021

Fra tirsdag den 5. oktober 2021 (seks uger før valgdagen) til og med fredag den 12. november 2021 (fredagen før valgdagen) kan du brevstemme i hvilken som helst kommune i Danmark til kommunal- og regionrådsvalget den 16. november 2021. 

Det vil i perioden være muligt at brevstemme på Borgerservice i Haslev og Faxe i den almindelige åbningstid. Herudover har borgerservice i Haslev og Faxe ekstraordinært åbent for afgivelse af brevstemmer på følgende datoer: 

Lørdag den 30. oktober 2021 åben for brevstemmer i Borgerservice Faxe og Haslev i tidsrummet 10-13.

Lørdag den 6. november åben for brevstemmer i Borgerservice Faxe og Haslev i tidsrummet 10-13. Denne dag er der også åben for tidsbestilling til andre henvendelser i Haslev i samme tidsrum.

Fredag den 12. november 2021 er der åben for brevstemmer i Borgerservice Faxe og Haslev i tidsrummet 9-16. Bemærk: alle andre henvendelser skal ske med tidsbestilling i den normale åbningstid - 10-13.

Der skal ikke bestilles tid til afgivelse af brevstemme. 

Brevstemme i eget hjem

Du har mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis du ikke har mulighed for at brevstemme på borgerservice eller stemme på valgdagen, f.eks. på grund af manglende førlighed. Du kan ansøge i perioden 19-10-2021 - 4.11.2021 kl. 18.00.  Ansøgningen afleveres i borgerservice. Ansøgningsblanketten finder du nedenfor. Modtager du hjemmepleje kan du også spørge her om de vil sørge for et ansøgningsskema til dig. 

Disse dage kører vi ud og henter stemmer i eget hjem: 

9. november 2021

10. november 2021

11. november 2021

 Du vil blive informeret om hvilken dag du vil få besøg af brevstemmemodtagerne. 

Brevafstemning på dagcentre

Onsdag den 3. november 2021 mellem kl. 10  - 12.00 vil der være mulighed for at brevstemme på dagcentrene: 

 • Æblehaven 
 • Oasen i Haslev 
 • Dalgården i Rønnede

Hjælp til stemmeafgivning - hvem kan yde hjælp og hvordan

Når du skal brevstemme, eller når du møder op på valgdagen for at stemme, kan du få hjælp til at krydse stemmesedlen af.

Du har følgende muligheder: 

• to stemmemodtagere kan hjælpe dig i forening,

• en stemmemodtager og en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig i forening, eller

• alene en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig, hvis du har en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (handicap). Konstaterbare handicap kan fx være brækkede lemmer, brug af køretol, krykker, mobilitystok, førerhund og lignende. Handicappet kan være dokumenterbart ved fx fremvisning af ledsagekort, handicap-parkeringskort eller andet. Du skal selv bede om at få lov til at stemme med hjælp alene fra din personligt udpegede hjælper.

Der kan kun ydes hjælp til afkrydsning af stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig, klart kan tilkendegive, hvad du ønsker at stemme. Det er ikke tilstrækkeligt, at du medbringer en seddel om, hvad du ønsker at stemme. 

Det er dit valg - information om valg i Danmark

Rådet for Etniske Minoriteter har udgivet hæftet "det er dit valg" som er en guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Foruden Dansk, finder du information på følgende sprog: 

 • Engelsk
 • Bosnisk
 • Arabisk
 • Tyrkisk
 • Polsk
 • Rumænsk
 • Tigrinja
 • Somali

Du kan få flere informationer om valg på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside Økonomi- og Indenrigsministeriet

Valgsteder i Faxe Kommune

Vi har 7 valgsteder i kommunen: 

Sofiendalskolen Haslev i festsalen

Nordskovskolen Haslev i hallen

Faxe Hallen

Hylleholt Hallen ved Hylleholt Skole

Karise Hallen 

Dalby Hallen 

Rønnede Hallen 

Det vil fremgå af valgkortet hvor du skal stemme. 

Tilgængelighed på valgdagen

Alle valgsteder er indrettet, så de er tilgængelige for handicappede.

Der er på hvert valgsted en ekstra bred stemmeboks med god plads til kørestol, crosser samt evt. hjælpere til stede. Stemmeboksen vil være udstyret med en særlig lup, som kan forstørre tekst seks gange og du kan sætte dit x med en filtpen.

Hvis et valgsted er bedre egnet for dig end det valgsted, du hører til, kan du søge om at blive overflyttet, så du kan stemme dér på valgdagen. Læs mere under skift af valgsted her på siden. 

I Faxe Hallen er afstemningsstedet indrettet særligt handicapvenligt med et hæve-sænkebord, som en kørestol kan køres ind under. Faxe Hallen er valgt, fordi der er gode niveaufri adgangsforhold for alle vælgere.

Skift af valgsted begrundet i handicap eller nedsat førlighed

Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, kan du ændre valgsted in­den for Faxe Kommune.

Reglerne for at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen til kommunal- og regionalvalget findes i den kommunale og regionale valglov: § 53 a, stk. 1: En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. § 8, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller din nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted. Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold. Det kan også være, hvis du er blind eller svagsynet og gerne vil overføres til et afstemningssted, hvor der findes lydisolerede stemmerum, så andre ikke kan høre, hvad der bliver sagt, når du får hjælp til at afgive din stemme.

Du kan søge om at få ændret valgsted fra tirsdag den 19. oktober 2021. Sidste frist for at søge er mandag den 8. november 2021 kl. 12.00.

Ansøgningsskemaet vil senere blive lagt her på siden, eller du kan få det tilsendt ved at ringe til borgerservice på tlf. 56 20 30 00.

Det udfyldte skema skal afleveres eller sendes til Borgerservice, eller sendes via digital post til Faxe Kommune. 

Du skal flytte - hvor skal du stemme ?

Hvis du ønsker at stemme til kommunalvalget i Faxe Kommune, skal du være tilmeldt folkeregistret senest syv dage før valget. 

Hvis du flytter til en anden kommune

Hvis du flytter til en anden kommune, skal du tilmelde dig folkeregistret i din nye kommune senest syv dage før valget for at kunne stemme i din nye kommune. Anmelder du flytning senere end syv dage før valget, skal du stemme i Faxe Kommune.

Du kan brevstemme i alle kommuner uanset, hvor du bor.

Hvis du skifter adresse indenfor Faxe Kommune

Hvis du flytter fra en adresse til en anden i Faxe Kommune, skal du melde det til folkeregistret senest 15 dage før valget, for at kunne stemme på dit nye valgsted i kommunen. Anmelder du din flytning senere end 15 dage før valget, skal du stemme på dit gamle valgsted.

Du kan stadig brevstemme på borgerservice uanset, hvor du bor i kommunen.

Hjælpemidler

Har du specielle behov for hjælpemidler, for eksempel hvis du er synshandicappet eller kørestolsbruger, er der taget højde for dette på Bibliotek & Borgerservice i Haslev. Her kan du brevstemme i separat lokale ved hæve-sænkebord, som en kørestol kan køre ind under. Der er også en lup, der kan forstørre 4 x, og  en ledlampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres, samt en sort pen som skriveredskab. Der vil endvidere være opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres så det passer dig. 

Bekendtgørelse om hjælpemidler der skal stilles til rådighed valg

Fakta om hjælpemidler

 • Sorte penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere - alle afstemningssteder
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen - alle afstemningssteder
 • LED-lampe, hvor vælgeren selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald - alle afstemningssteder
 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet - Bibliotek og Borgerservice Haslev og Faxe-Hallen på valgdagen
 • Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast - Bibliotek og Borgerservice Haslev og Faxe-Hallen på valgdagen. 

Valgkort

Hvis du har stemmeret, vil du inden valget automatisk få tilsendt et valgkort, som du skal medbringe på valgdagen.

Dit valgkort er personligt, og er påført dit navn og adresse samt dit nummer på valglisten. Desuden finder du tid og sted for afstemningen.

På valgkortet står også et bordnummer - da Faxe Kommune har indført elektroniske valglister, kan du benytte alle valgborde på dit valgsted, og ikke kun det angivne bordnummer.

Har du ikke fået et valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort inden valget eller glemmer du dit valgkort på valgdagen, kan du stadig stemme. Du skal blot møde op på dit valgsted på valgdagen med legitimation, eks. dit sundhedskort, pas eller kørekort.

Opdager du fejl ved valgkortet eller har du i øvrigt spørgsmål skal du kontakte Borgerservice på 5620 30 00

Kan man stemme uden sit valgkort på valgdagen?

JA! du skal blot medbringe behørig dokumentation - det kan for eksempel være et af følgende:  

 • Kørekort 
 • Pas 
 • Sundhedskort

Ophængning af valgplakater

Valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.

Til kommunalvalget 16. november 2021 må valgplakater opsættes fra lørdag den 23. oktober kl. 12.

Valgplakater skal senest være nedtaget onsdag den 24. november ved døgnets aflutning.

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

En valgplakat skal være forsynet med følgende for den fysiske/juridiske person (parti) der har ophængt plakaten: 

 • Navn 
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

 

Information fra Vejdirektoratet om opsætning af valgplakater

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/valgplakater-ved-vejene

 

 

 

Mulighed for at stemme i din bil på valgdagen

På selve valgdagen, kan du uden forudgående ansøgning, stemme fra egen bil, hvis du pga. handicap eller nedsat førlighed ikke kan komme ind på valgstedet. Det kræver blot at der kan skabes kontakt til en valgstyrer i valglokalet. 2 valgtilforordnede vil så komme ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel valgurne.

Kommunalvalg 2017 - resultat Faxe Kommune

Europaparlamentsvalg 2019 - resultat Faxe Kommune

Folketingsvalg 2019 - resultat Faxe Kommune

Annoncer om valget

Valg og afstemninger

Opdateringsdato: 16.09.2021 - 15:30