Valg og afstemninger

Vi opdaterer denne side når der er valg på vej.

Kommunalvalg 16. november 2021

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes kommunal- og regionalvalg i Danmark. Vi vil frem til valgdagen løbende give information om valget. Både til dig der er vælger og kandidat. 

Du kan dog allerede nu orientere dig om de grundlæggende regler for afholdelse af valg på borger.dk

Få nyttige informationer om kommunalvalget her

 

 

Vigtige datoer for dig som vælger

4. oktober
Kandidatlister, herunder bogstavsbetegnelse, navne på kandidater og anmeldte listeforbund og valgforbund offentliggøres på kommunens hjemmeside.
 
5. oktober – 12. november
Du kan brevstemme i enhver kommune i denne periode. Sidste frist for at brevstemme er den 12. november.

I Faxe Kommune kan du brevstemme i Borgerservice i Haslev og Faxe.

19. oktober – 4. november
Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan afleveres til kommunen. Sidste frist for at søge er den 4. november kl. 18.

19. oktober – 8. november
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Sidste frist for at søge er den 8. november kl. 12.

23. oktober kl. 12
Valgplakater må hænges op.

4. november kl. 18
Sidste frist for at søge om at brevstemme i hjemmet.

6. november
Sidste frist for kommunalbestyrelsen til at annoncere i lokalaviser om valgkort mv.

8. november kl. 12
Sidste frist for vælgere med handicap eller nedsat førlighed til at søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

11. november
Valgkort skal være modtaget af vælgerne.

12. november
Sidste mulighed for at brevstemme.

16. november
Valgdag. Du kan stemme fra kl. 8 til kl. 20 på dit afstemningssted. Afstemningsstedet fremgår af dit valgkort.

Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Faxe byråd fordelt på kandidatlister/partier.
 
17. november
Når stemmerne er fintalt, kender vi navnene på medlemmerne af Faxe byråd for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025. 

23. november
Sidste frist for at klage over valget.

24. november
Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

Vigtige datoer for dig som kandidat/parti

August
Kommunen indrykker annoncer om kommunalvalget i Haslev-Faxe Posten. 

31. august
Kandidatlister, der allerede er repræsenteret i byrådet, og som ønsker fritagelse fra krav om 25 stillere, kan indlevere kandidatlister sammen med anmodningen om fritagelse.

14. september kl. 12
Sidste frist for at indlevere kandidatlister med anmodning om fritagelse for stillere.

Kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere, kan tidligst indleveres fra den 14. september. Dette gælder for nye partier/kandidater. 

21. september kl. 12
Sidste frist for at meddele kandidatlister, om de er fritaget for kravet om 25 stillere.

28. september kl. 12
Sidste frist for at indlevere kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere.

4. oktober kl. 12
Sidste frist for indlevering af mangler til kandidatlisterne eller indlevering af ny kandidatliste.

Sidste frist for at tilbagekalde kandidatlister.

Sidste frist for at anmelde listeforbund eller valgforbund.

Sidste frist for at tilbagetrække listeforbund eller valgforbund.

Du kan se oversigt over de opstillede kandidatlister og kandidater.

23. oktober kl. 12
Valgplakater må hænges op.

16. november
Valgdag. Valgstederne har åbent fra kl. 8 til kl. 20.

Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Faxe byråd fordelt på kandidatlister/partier.

17. november
Når stemmerne er fintalt, kendes navnene på medlemmerne af Faxe byråd for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025. 

23. november
Sidste frist for at klage over valget.

24. november
Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

 

Kandidatanmeldelser

Du skal bruge den officielle formular til kandidatanmeldelse, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet. Formularen til kandidatanmeldelse er endnu ikke klar, men når formularen er klar, vil du kunne finde information her på siden. Vi forventer, at den vil være klar omkring juli måned. 

Du kan tidligst indlevere formularen om kandidatanmeldelse tirsdag den 14. september 2021.

Formularen til kandidatanmeldelse skal senest indleveres tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00.

Når formularen er klar, vil du kunne finde information om afhentning og aflevering af kandiatanmeldelse her på siden

Liste- og bogstavbetegnelse

På formularen til kandidatanmeldelse anføres ønsket liste- og bogstavbetegnelse, som først godkendes af valgbestyrelsen snarest efter fristen for udbedring af mangler m.v. ved kandidatanmeldelsen mandag den 4. oktober kl. 12.00.

Meddelelse om godkendt opstilling

Alle kandidatlister får besked om, hvorvidt opstillingen til valget er godkendt af valgbestyrelsen snarest efter fristen for udbedring af mangler m.v. mandag den 4. oktober kl. 12.00.

Du kan læse mere om reglerne for opstilling til kommunalvalg på borger.dk 

 

Brevstemme

Fra tirsdag den 5. oktober 2021 (seks uger før valgdagen) til og med fredag den 12. november 2021 (fredagen før valgdagen) kan du brevstemme i hvilken som helst kommune i Danmark til kommunal- og regionrådsvalget den 16. november 2021. 

Det vil i perioden være muligt at brevstemme på Borgerservice i Haslev og Faxe i den almindelige åbningstid. Vi vil her på siden informere om ekstraordinære åbningstider når brevstemmeafgivningen går i gang. Når borgerservice holdes ekstraordinært åbent vil det kun være for afgivelse af brevstemmer. 

Brevstemme i eget hjem

Du har mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis du ikke har mulighed for at brevstemme på borgerservice eller stemme på valgdagen, f.eks. på grund af manglende førlighed. Sidste frist for at ansøge om at brevstemme i eget hjem er den 4-11-2021 kl. 18.00. Ansøgningen afleveres i borgerservice. Ansøgningsblanketten vil blive lagt her på siden når vi når nærmere valgdagen. 

Disse dage kører vi ud og henter stemmer i eget hjem: 

9-11

10-11

11-11

 Du vil blive informeret om hvilken dag du vil få besøg af brevstemmemodtagerne. 

Hjælp til brevstemmeafgivning - hvem kan yde hjælp og hvordan

Har du brug for hjælp til afgive din brevstemme har du følgende muligheder: 

 • En stemmemodtager og en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig i forening 
 • Alene en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig

Det er en betingelse at du udtrykkeligt og utvetydigt udtrykker ønske om hjælp. Hjælpen skal være begrundet i umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psyskisk funktionsnedsættelse. 

Hvordan kan hjælpen ydes ? 

Du skal som vælger umiddelbart kunne tilkendegive, hvad du ønsker at stemme. Du må altså ikke på forhånd have nedskrevet hvad du ønsker at stemme. 

Hvis hjælp er ydet til udfyldelse af stemmesedlen, vil følgebrevet blive påtegnet/stemplet med teksten: " hjælp ydet til udfyldelse af stemmesedlen" Den person, der har ydet hjælp (stemmemodtager eller udpeget hjælper) underskriver med sit navn. Den anden stemmemodtager attesterer stemmeafgivning. 

Hvis hjælp ydes til udfyldelse af følgebrev underskrives følgebrevet af stemmemodtageren eller personlig hjælper med: 

 • eget navn
 • ordet "for" efterfulgt af vælgerens navn
 • Anden stemmemodtager attesterer følgebrevet. 

Det er dit valg - information om valg i Danmark

Rådet for Etniske Minoriteter har udgivet hæftet "det er dit valg" som er en guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Foruden Dansk, finder du information på følgende sprog: 

 • Engelsk
 • Bosnisk
 • Arabisk
 • Tyrkisk
 • Polsk
 • Rumænsk
 • Tigrinja
 • Somali

Du kan få flere informationer om valg på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside Økonomi- og Indenrigsministeriet

Valgsteder i Faxe Kommune

Vi har 7 valgsteder i kommunen: 

Sofiendalskolen Haslev 

Nordskovskolen Haslev 

Faxe Hallen

Hylleholt Hallen ved Hylleholt Skole

Karise Hallen 

Dalby Hallen 

Rønnede Hallen 

Det vil fremgå af valgkortet hvor du skal stemme. 

Valgkort

Du vil modtage dit valgkort med posten senest 5 dage før valgdagen. Valgkortet har følgende oplysninger: 

 • Dit navn og adresse
 • Nummer på valglisten
 • Adressen på valgstedet
 • Dag og tid for afstemningen

Opdager du fejl ved valgkortet eller har du i øvrigt spørgsmål skal du kontakte Borgerservice på 5620 30 00

Kan man stemme uden sit valgkort på valgdagen?

JA! du skal blot medbringe behørig dokumentation i form af 

 • Kørekort 
 • Pas 
 • Sundhedskort

Hjælpemidler

Har du specielle behov for hjælpemidler, for eksempel hvis du er synshandicappet eller kørestolsbruger, er der taget højde for dette på Bibliotek & Borgerservice i Haslev. Her kan du brevstemme i separat lokale ved hæve-sænkebord, som en kørestol kan køre ind under. Der er også en lup, der kan forstørre 4 x, og  en ledlampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres, samt en sort pen som skriveredskab. Der vil endvidere være opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres så det passer dig. 

Bekendtgørelse om hjælpemidler der skal stilles til rådighed valg

Fakta om hjælpemidler

 • Sorte penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere - alle afstemningssteder
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen - alle afstemningssteder
 • (NY) LED-lampe, hvor vælgeren selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald
 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet - Bibliotek og Borgerservice Haslev og Faxe-Hallen på valgdagen
 • (NY) Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast - Bibliotek og Borgerservice Haslev og Faxe-Hallen på valgdagen. 

Ophængning af valgplakater

Valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.

Til kommunalvalget 16. november 2021 må valgplakater opsættes fra lørdag den 23. oktober kl. 12.

Valgplakater skal senest være nedtaget onsdag den 24. november ved døgnets aflutning.

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

En valgplakat skal være forsynet med følgende for den fysiske/juridiske person (parti) der har ophængt plakaten: 

 • Navn 
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

 

Information fra Vejdirektoratet om opsætning af valgplakater

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/valgplakater-ved-vejene

 

 

 

Mulighed for at stemme i din bil på valgdagen

På selve valgdagen, kan du uden forudgående ansøgning, stemme fra egen bil, hvis du pga. handicap eller nedsat førlighed ikke kan komme ind på valgstedet. Det kræver blot at der kan skabes kontakt til en valgstyrer i valglokalet. 2 valgtilforordnede vil så komme ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel valgurne.

Kommunalvalg 2017 - resultat Faxe Kommune

Europaparlamentsvalg 2019 - resultat Faxe Kommune

Folketingsvalg 2019 - resultat Faxe Kommune

Valg og afstemninger

Opdateringsdato: 15.06.2021 - 19:22