Valg og afstemninger

Vi opdaterer denne side når der er valg på vej.

Det er dit valg - information om valg i Danmark

Rådet for Etniske Minoriteter har udgivet hæftet " Det er dit valg" som er en guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Foruden Dansk, finder du information på følgende sprog: 

 • Engelsk
 • Bosnisk
 • Arabisk
 • Tyrkisk
 • Polsk
 • Rumænsk
 • Tigrinja
 • Somali

Du kan få flere informationer om valg på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside Økonomi- og Indenrigsministeriet

Valgsteder i Faxe Kommune

Vi har 7 valgsteder i kommunen: 

Sofiendalskolen Haslev 

Nordskovskolen Haslev 

Faxe Hallen

Hylleholt Hallen ved Hylleholt Skole

Karise Hallen 

Dalby Hallen 

Rønnede Hallen 

Det vil fremgå af valgkortet hvor du skal stemme. 

Valgkort

Du vil modtage dit valgkort med posten senest 5 dage før valgdagen. Valgkortet har følgende oplysninger: 

 • Dit navn og adresse
 • Nummer på valglisten
 • Adressen på valgstedet
 • Dag og tid for afstemningen

Opdager du fejl ved valgkortet eller har du i øvrigt spørgsmål skal du kontakte Borgerservice på 5620 30 00

Kan man stemme uden sit valgkort på valgdagen?

JA! du skal blot medbringe behørig dokumentation i form af 

 • Kørekort 
 • Pas 
 • Sundhedskort

Hjælpemidler

Har du specielle behov for hjælpemidler, for eksempel hvis du er synshandicappet eller kørestolsbruger, er der taget højde for dette på Bibliotek & Borgerservice i Haslev. Her kan du brevstemme i separat lokale ved hæve-sænkebord, som en kørestol kan køre ind under. Der er også en lup, der kan forstørre 4 x, og  en ledlampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres, samt en sort pen som skriveredskab. Der vil endvidere være opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres så det passer dig. 

Bekendtgørelse om hjælpemidler der skal stilles til rådighed valg

Fakta om hjælpemidler

 • Sorte penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere - alle afstemningssteder
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen - alle afstemningssteder
 • (NY) LED-lampe, hvor vælgeren selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald
 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet - Bibliotek og Borgerservice Haslev og Faxe-Hallen på valgdagen
 • (NY) Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast - Bibliotek og Borgerservice Haslev og Faxe-Hallen på valgdagen. 

Mulighed for at stemme i din bil på valgdagen

På selve valgdagen, kan du uden forudgående ansøgning, stemme fra egen bil, hvis du pga. handicap eller nedsat førlighed ikke kan komme ind på valgstedet. Det kræver blot at der kan skabes kontakt til en valgstyrer i valglokalet. 2 valgtilforordnede vil så komme ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel valgurne.

Hjælp til brevstemmeafgivning - hvem kan yde hjælp og hvordan

Har du brug for hjælp til afgive din brevstemme har du følgende muligheder: 

 • En stemmemodtager og en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig i forening 
 • Alene en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig

Det er en betingelse at du udtrykkeligt og utvetydigt udtrykker ønske om hjælp. Hjælpen skal være begrundet i umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psyskisk funktionsnedsættelse. 

Hvordan kan hjælpen ydes ? 

Du skal som vælger umiddelbart kunne tilkendegive, hvad du ønsker at stemme. Du må altså ikke på forhånd have nedskrevet hvad du ønsker at stemme. 

Hvis hjælp er ydet til udfyldelse af stemmesedlen, vil følgebrevet blive påtegnet/stemplet med teksten: " hjælp ydet til udfyldelse af stemmesedlen" Den person, der har ydet hjælp (stemmemodtager eller udpeget hjælper) underskriver med sit navn. Den anden stemmemodtager attesterer stemmeafgivning. 

Hvis hjælp ydes til udfyldelse af følgebrev underskrives følgebrevet af stemmemodtageren eller personlig hjælper med: 

 • eget navn
 • ordet "for" efterfulgt af vælgerens navn
 • Anden stemmemodtager attesterer følgebrevet. 

Ophængning af valgplakater

Europaparlamentsvalg 2019 - resultat Faxe Kommune

Folketingsvalg 2019 - resultat Faxe Kommune

Valg og afstemninger

Opdateringsdato: 21.10.2019 - 13:35