Faxe Kommunale Tandpleje

Her finder du information om de kommunale tandplejetilbud.

Tandplejens selvbetjening

Du skal bruge MitID for at logge ind. Klik her for at logge ind.


Målgruppe:
Det kommunale tandplejetilbud for børn og unge tilbydes alle 0-21 årige.
Tandplejetilbuddet består af undersøgelse og al nødvendig tandbehandling samt sundhedsfremme.

Tilmelding:
Dit barn er automatisk tilmeldt tandplejen, når det er tilmeldt folkeregistret.
Vi indkalder til første besøg, når barnet er omkring 3 år.

Er I nytilflyttet til Faxe Kommune, indkalder vi til undersøgelse efter tidligere tandplejes anbefalinger, når vi har modtaget journalen fra tidligere kommune.

Indkald til undersøgelser:

Vi indkalder automatisk til de regelmæssige undersøgelser.

De politisk besluttede undersøgelsesintervaller for børn og unge i Faxe Kommune er:

Alder (år)

Undersøgelsestype

Interval (mdr.) til næste

3

Første besøg m. forældre

24

5

Med forældre

24

7

Klasseundersøgelse

12

8,5

Klasseundersøgelse

18

10

Klasseundersøgelse

12

11

Klasseundersøgelse

18

12

Klasseundersøgelse

18

13,5

Klasseundersøgelse

12

15

Klasseundersøgelse

18

16,5

Individuel

12

17-20

Individuel

Individuel efter risikoprofil

21

Afsluttende

Tidligst ved 21,5 år

 

Det er besluttet politisk, at tandplejen i en prøveperiode fra 1/8-23 til 31/7-24, ikke foretager klassevise undersøgelser, men i stedet indkalder det enkelte barn ud fra dettes behov for undersøgelse. Intervallet afhænger af risikoprofilen: Grøn=24 mdr., gul= 18 mdr., rød=12 mdr. 

SMS-tjeneste - E-mail
Tandplejen i Faxe Kommune har en e-mail/sms-tjeneste. Du kan blive indkaldt via e-mail/sms og samtidig få en reminder 72 timer, før du har tid hos os. Det er gratis og kræver kun, at du oplyser dit telefonnummer/e-mailadresse, næste gang du kommer.

Har vi dit rigtige telefonnummer/e-mailadresse?
HUSK at oplyse dit telefonnummer/e-mailadresse, hver gang du besøger os.


Selvbetjening

Via tandplejens selvbetjening kan du som forældre:

  • Se dit barns tider

  •  Melde afbud og rykke din tid, hvis du bliver forhindret

  • Opdatere dit barns helbredsoplysninger

Du skal bruge MitID for at logge ind. Klik her for at logge ind.

 

I kan finde mere information om Den Kommunale Tandpleje på vores facebookside

 

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje
Præstøvej 78H, 2. sal
4640 Faxe
Telefon: 56 20 33 00
E-mail: tandplejen@faxekommune.dk

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.15 - 12, samt tirsdag og onsdag kl. 15.15 - 17.00.

Åbningstider:
Almindelig tandpleje:
Mandag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 17.00

Tandregulering:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00.

Akut behandling:
Ved akut opstået behandlingsbehov uden for telefontiden i klinikkens åbningstid kan NØDTELEFONEN kontaktes på tlf. 56 20 33 20.
Nødtelefonen er udelukkende til akutte henvendelser, som ikke kan udsættes til næste telefontid.

Opdateringsdato: 09.03.2023 - 11:55