Faxe Kommunale Tandpleje

Her finder du information om de kommunale tandplejetilbud.

Tandplejens selvbetjening

Du skal bruge MitID for at logge ind. Klik her for at logge ind.


OBS OBS OBS

Måske har du oplevet både lang ventetid og/eller aflysning af din tid hos os i den kommunale tandpleje. 
Det vil vi meget gerne beklage. 

Du skal vide, at vi arbejder benhårdt på rekruttering af personale til tandplejen. 
I vores aktuelle situation er vi nødsaget til at prioritere, så vi ser på og behandler dem, med de mest akutte behov. 

Vi sammensætter også et receptionsteam, så det bliver lettere at komme i kontakt med os, så vi i fællesskab kan finde løsninger. 
 

 

Målgruppe:
Det kommunale tandplejetilbud for børn og unge tilbydes alle 0-21 årige.
Tandplejetilbuddet består af undersøgelse og al nødvendig tandbehandling samt sundhedsfremme.

Tilmelding:
Dit barn er automatisk tilmeldt tandplejen, når det er tilmeldt folkeregistret.
Vi indkalder til første besøg, når barnet er omkring 3 år.

Er I nytilflyttet til Faxe Kommune, indkalder vi til undersøgelse efter tidligere tandplejes anbefalinger, når vi har modtaget journalen fra tidligere kommune.

Indkald til undersøgelser:

Vi indkalder automatisk til de regelmæssige undersøgelser.

De politisk besluttede undersøgelsesintervaller for børn og unge i Faxe Kommune er:

Alder (år)

Undersøgelsestype

Interval (mdr.) til næste

3

Første besøg m. forældre

24

5

Med forældre

24

7

Individuel

12

8,5

Individuel

18

10

Individuel

12

11

Individuel

18

12

Individuel

18

13,5

Individuel

12

15

Individuel

18

16,5

Individuel

12

17-20

Individuel

Individuel efter risikoprofil

21

Afsluttende

Tidligst ved 20,5 år

 

Det er besluttet politisk, at tandplejen i en prøveperiode fra 1/8-23 til 31/7-24, ikke foretager klassevise undersøgelser, men i stedet indkalder det enkelte barn ud fra dettes behov for undersøgelse. Intervallet afhænger af risikoprofilen: Grøn=24 mdr., gul= 18 mdr., rød=12 mdr. 

SMS-tjeneste - E-mail
Tandplejen i Faxe Kommune har en e-mail/sms-tjeneste. Du kan blive indkaldt via e-mail/sms og samtidig få en reminder 72 timer, før du har tid hos os. Det er gratis og kræver kun, at du oplyser dit telefonnummer/e-mailadresse, næste gang du kommer.

Har vi dit rigtige telefonnummer/e-mailadresse?
HUSK at oplyse dit telefonnummer/e-mailadresse, hver gang du besøger os.


Selvbetjening

Via tandplejens selvbetjening kan du som forældre:

  • Se dit barns tider

  •  Melde afbud og rykke din tid, hvis du bliver forhindret

  • Opdatere dit barns helbredsoplysninger

Du skal bruge MitID for at logge ind. Klik her for at logge ind.

 

I kan finde mere information om Den Kommunale Tandpleje på vores facebookside

 

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje
Præstøvej 78H, 2. sal
4640 Faxe
Telefon: 56 20 33 00
E-mail: tandplejen@faxekommune.dk

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 7.50 - 10.00, 10.30 - 12.00 og 13.00 - 15.00

Åbningstider:
Almindelig tandpleje:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag kl. 8.00 - 17.00

Tandregulering:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00.

 

Opdateringsdato: 22.01.2024 - 10:58