Skoler i Faxe Kommune

Her ser du en oversigt over skoler i Faxe Kommune

Østskolen og SFOer

Østskolen består af Hylleholt skole i Faxe Ladeplads, Rolloskolen i Faxe by og Karise skole i Karise.

Henrik Østergaard
hster@faxekommune.dk

Klik her for at komme til Østskolens hjemmeside

Hylleholt skole
Dannebrogsvej 1
4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 56 20 46 40 (tryk 3)
0. - 9. klasse

SFO Hyllen (Hylleholt skole)
Dannebrogsvej 1
4654 Faxe Ladeplads

Karise skole
Skolegade 39
4653 Karise
Tlf. 56 20 46 40 (tryk 2)
0. - 9. klasse

SFO Tandhjulet (Karise skole)
Skolegade 42
4653 Karise

Rolloskolen
Gammel Strandvej 12
4640 Faxe
Tlf. 56 20 46 40 (tryk 1)
0. - 9. klasse

SFO Solhøjen (Rolloskolen)
Gl. Strandvej 2
4640 Faxe
 

 

Midtskolen og SFOer

Midtskolen består af Bavneskolen i Dalby, Sofiendalskolen i Haslev og Møllevangsskolen i Rønnede.

Midtskolen

Thomas Dandanell Nielsen
skoleleder
thnie@faxekommune.dk

Klik her for at komme til Midtskolens hjemmeside

Bavneskolen
Bavnestræde 36, Dalby
4690 Haslev
Tlf. 56 20 32 40
0. - 9. klasse

SFOdin (Bavneskolen)
Bavnestræde 36, Dalby
4690 Haslev

Sofiendalskolen
Sofiendalsvej 42A
4690 Haslev
Tlf. 56 20 44 00
0. - 9. klasse

SFO Pastinakken (Sofiendalskolen)
Sofiendalsvej 42
4690 Haslev

Møllevangsskolen
Eskilstrupvej 3
4683 Rønnede
Tlf. 56 20 32 00
0. - 9. klasse

SFO Hvepsereden (Møllevangsskolen)
Eskilstrupvej 3
4683 Rønnede

Klik her for at læse mere om Midtskolens SFO'er

Vestskolen og SFOer

Vestskolen består af Vibeengskolen i Haslev, Nordskovskolen i Haslev og Terslev skole i Terslev.

Vestskolen

Susanne Meyer Christensen
skoleleder
smeye@faxekommune.dk

Klik her for at komme til Vestskolens hjemmeside

Vibeengskolen
Vibeeng Allé 2
4690 Haslev
Tlf. 56 20 46 90 tryk 1
0. - 6. klasse

SFO Viben (Vibeengskolen)
Lysholm Skolevej 10
4690 Haslev

Nordskovskolen
Bækvej 14
4690 Haslev
Tlf. 56 20 46 90 tryk 2
0. - 9. klasse

SFO Nordlyset (Nordskovskolen)
Bækvej 14
4690 Haslev

Terslev skole
Terslev Skolevej 34A
4690 Haslev
Tlf. 56 20 46 90 tryk 3
0. - 6. klasse

SFO Terslev Børnehus (Terslev skole)
Terslev Skolevej 36
4690 Haslev

 

Specialskolen

Specialskolen i Faxe Kommune består af Centerklasserne og Øen.

Tinella Lykke Svarrer
Skoleleder
svarr@faxekommune.dk

Anders Lind Thrane
Afdelingsleder
thran@faxekommune.dk

Klik her for at læse mere om Specialskolen i Faxe Kommune

Centerklasserne:

Centerklasserne er fysisk placeret på Østskolen, Karise Skole, Møllevej, 4653 Karise. 

Tilbuddet er for elever fra 0. til 10. årgang. Der er aktuelt 22 elever indskrevet, fordelt på tre klasser.

Til Centerklasserne er der tilknyttet en SFO for eleverne, som, hvis det ønskes, kan benyttes.

Målgruppe

Målgruppen er elever med funktionsnedsættelse, der viser sig ved forskellige grader af mental retardering, forsinket kognitiv udvikling, herunder syndromer og bevægehandicap, høre- og synshandicap samt sociale og kommunikative vanskeligheder.

I relation hertil kan eleverne også have adfærdsforstyrrelser samt opmærksomhedsvanskeligheder.

Organisering

Den enkelte centerklasseelev er tilknyttet en klasse med et fast lærer- / pædagogteam. I det daglige undervises eleverne oftest på mindre hold afhængig af deres læringsforudsætninger og behov.

De fysiske rammer i Centerklasserne er tilpasset målgruppen.

Øen:

Øen er fysisk placeret på Midtskolen, Sofiendalskolen, Sofiendalsvej 42a, 4690 Haslev.

Tilbuddet er for elever fra 0. til 9. klasse. Der er aktuelt indskrevet 60 elever fordelt på otte klasser. Til Øen er der tilknyttet en SFO for skolens elever, som, hvis det ønskes, kan benyttes.

Målgruppe

Målgruppen er elever med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og ADHD. De fleste elever har kognitive potentialer inden for almenområdet. Eleverne har en varierende grad af vanskeligheder og forskellige funktionsniveauer i forhold til sprog, kommunikation, socialt samspil og forestillingsevne. Eleverne på Øen har behov for et struktureret pædagogisk undervisningsmiljø.

Organisering

Øen er opdelt i klasser med et mindre antal elever. Undervisningen på Øen tilrettelægges efter den enkelte elevs ressourcer, udviklingstrin og særlige behov. Udover de almindelige skolefag tilbydes eleverne på Øen undervisning i socialfag.

Dagligdagen er organiseret med forudsigelighed og fast struktur. Der lægges i undervisningen vægt på visuel støtte.

Privat- og Friskoler

Haslev Privatskole
Jens Chr. Skous Vej 3, 4690 Haslev
Tlf. 56 31 29 69
Klik her for at komme til Haslev Privatskoles hjemmeside

Druestrup Friskole
Snedkærgårdsvej 2 4682 Tureby
Tlf. 56 39 84 21
Klik her for at komme til Druestrup Friskoles hjemmeside

Spjellerup Friskole 
Spjellerupvej 33, 4640 Faxe
Tlf. 60 40 59 00
Klik her for at komme til Spjellerup Friskoles hjemmeside