Tilbud til 0-25 årige og deres familier

Her kan du finde et katalog over tilbud til de 0-25-årige og deres familier, både kommunale tilbud og andre.

Faxe Kommune har sammensat et katalog over tilbud til de 0-25-årige og deres familier.

Målgruppen i kataloget er hovedsagligt børn og unge op til 25 år samt deres familier og nære voksne. Enkelte tilbud henvender sig bredere, og derfor kan kataloget være nyttigt for mange.

Det primære formål med kataloget er at beskrive og formidle en oversigt over tilbud til børn, unge og familier i Faxe Kommune.

Kataloget er dermed udviklet for at gøre det lettere for borgere og sagsbehandlere at finde frem til et tilbud i Faxe Kommune eller på nationalt plan.

Centerstaben for Center for Familie, Social & Beskæftigelse i Faxe Kommune er ansvarlig for kataloget. Er der rettelser til katalogets indhold, er man velkommen til at rette henvendelse til:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse
Tingvej 7
4690 Haslev

E-mail: stabcsfb@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 25.10.2018 - 12:55