Betalinger til kommunen

Her kan du læse om, hvordan du betaler din gæld til Faxe Kommune. Og særligt om betaling for rottebekæmpelse.

Mit Betalingsoverblik - Betal til kommunen

Her kan du både se og betale dit mellemværende med Faxe Kommune.

Du finder Mit Betalingsoverblik her. Du skal logge ind ved brug af MIT-ID


Betaling for rottebekæmpelse fra den 1. januar 2024 

Fra 2024 vil grundskylden ikke længere blive opkrævet af Faxe Kommune. Den vil fremadrettet blive opkrævet af SKAT.

Vi vil dog stadig opkræve bidrag blandt andet rottebekæmpelse og digelaug bidrag.
Rottebekæmpelse vil fremover blive opkrævet på baggrund af ejendommens areal som oplyst i BBR.

Lån til betaling af grundskyld skal fremadrettet søges ved SKAT  
Læs mere på Vurderingsportalen.dk/ejerbolig/boligskat/pensionistlån
Allerede eksisterende lån vil forblive i kommunen indtil de endelige vurderinger er udsendt og kommunen derved kan regulere skatteårene 2021-2023. Dette forventes at være i 2026. 

Betaling

Som ejer af en ejendom vil du hvert år modtage en bidragsopgørelse i midten af december. Den viser, hvor meget du skal betale i bidrag i det kommende år.

Betalingen af rottebekæmpelse opkræves 1 gang om året til betaling den 1. februar.

Bidrag til digelauget vil fortsat blive opkrævet 2 gange årligt med betaling den 1. februar og 1. august.

 

Du kan læse mere om de nye boligskatteregler på: Overblik: De nye boligskatteregler (vurderingsportalen.dk)

 

Skylder du penge til kommunen

På denne side kan du læse mere om, hvordan du forholder dig, hvis du skal betale gæld til kommunen.


Faktura
Faktura sendes til din digitale postkasse, medmindre du er fritaget for digital post. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse for at se om, der skulle ligge en faktura eller en opkrævning. Det er en god idé at få opsat advisering på din digitale postkasse, så du modtager en mail eller en SMS ved ny post.

Benyt oplysningerne på det vedhæftede indbetalingskort ved betaling.

Betalingsservice
Du kan tilmelde de fleste af kommunens løbende betalinger til betalingsservice.

Ved at lade betalingsservice betale de løbende regninger undgår du at betale for sent eller for tidligt, og du undgår renter og gebyrer.

Benyt oplysningerne på indbetalingskortet ved tilmelding til betalingsservice eller kontakt Borgerservice/Opkrævningsteamet.

Kan du ikke betale, ring til: Opkrævningsteamet 56 20 35 62 eller Faxe Kommune 56 20 30 00.

Hvis du ikke kan betale faktura eller opkrævning fra kommunen på sidste rettidige indbetalingsdag, er det en god idé at kontakte Opkrævningsteamet. Ofte vil du kunne:
• Undgå at modtage en rykkerskrivelse med et rykkergebyr
• Få hjælp til tilmelding af løbende betaling til betalingsservice
• Få oplysning om restancen
• Lave en betalingsaftale

Rykker, gebyr og renter
Hvis du ikke betaler vil kommunen normalt sende en rykkerskrivelse til erindring om den manglende betaling. Rykkerskrivelsen sendes som udgangspunkt som digital post.

I forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser pålægges et gebyr.

Der beregnes renter på ejendomsskat og pligtlån.

Inddrivelse
Har du ikke betalt kravet efter udsendt rykker eller lavet en betalingsaftale med Faxe Kommune vil kravet ofte blive sendt til Gældsstyrelsen til inddrivelse. Er dit krav sendt til inddrivelse skal du kontakte Gældsstyrelsen for betaling af restancen. Du skal være opmærksom på, at der vil løbe yderligere omkostninger på kravet, hvis det er sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Manglende betaling af ejendomsskat inddrives af kommunens pantefoged.

Kontakt Gældsstyrelsen via gaeldst.dk eller tlf: 7015 7304.

Modregning
Har du en restance til kommunen vil der blive modregnet til betaling af kravet i overskydende skat.
Skylder du for daginstitution eller SFO, bliver der foretaget modregning i din børne- og ungeydelsen.

 

Kontaktinformation

Bibliotek og Borgerservice

Haslev - Jernbanegade 62
Faxe - Rådhusvej 4

Mandag: 10:00 - 17:00

Tirsdag: 10:00 - 16:00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 10:00 - 17:00

Fredag: 10:00 - 13:00

Lørdag: 10:00 - 13:00 (kun i Haslev og kun første lørdag i måneden, minus juli og august)

Telefon: 56 20 30 00 i nedenstående tidsrum

Mandag - Fredag: 09:00 - 13:00

 

 

Opdateringsdato: 27.02.2024 - 15:40