Betalinger til kommunen

Her kan du læse om, hvordan du betaler din gæld til Faxe Kommune. Og særligt om betaling for rottebekæmpelse.


Mit Betalingsoverblik - Betal til kommunen

Her kan du både se og betale dit mellemværende med Faxe Kommune.

Du finder Mit Betalingsoverblik her. Du skal logge ind ved brug af MIT-ID


Betaling for rottebekæmpelse fra den 1. januar 2024 

Fra 2024 vil grundskylden ikke længere blive opkrævet af Faxe Kommune. Den vil fremadrettet blive opkrævet af SKAT.

Vi vil dog stadig opkræve bidrag blandt andet rottebekæmpelse og digelaug bidrag.
Rottebekæmpelse vil fremover blive opkrævet på baggrund af ejendommens areal som oplyst i BBR.

Lån til betaling af grundskyld skal fremadrettet søges ved SKAT  
Læs mere på Vurderingsportalen.dk/ejerbolig/boligskat/pensionistlån
Allerede eksisterende lån vil forblive i kommunen indtil de endelige vurderinger er udsendt og kommunen derved kan regulere skatteårene 2021-2023. Dette forventes at være i 2026. 

Betaling

Som ejer af en ejendom vil du hvert år modtage en bidragsopgørelse i midten af december. Den viser, hvor meget du skal betale i bidrag i det kommende år.

Betalingen af rottebekæmpelse opkræves 1 gang om året til betaling den 1. februar.

Bidrag til digelauget vil fortsat blive opkrævet 2 gange årligt med betaling den 1. februar og 1. august.

 

Du kan læse mere om de nye boligskatteregler på: Overblik: De nye boligskatteregler (vurderingsportalen.dk)