Ejendomsskat

Få overblik over ejendomsvurdering og boligskat, relevante links og henvisninger til, hvor du kan læse mere

Hvad er den offentlige ejendomsvurdering?

En ejendomsvurdering er statens vurdering af din boligs værdi. Det er Vurderingsstyrelsen under Skatteforvaltningen, der vurderer din ejendom.

Din ejendomsvurdering består af 2 værdier: ejendomsværdi og grundværdi. De 2 værdier bliver brugt til at beregne din boligskat. 

Hvornår bliver din ejendom vurderet?

Vi vurderer som udgangspunkt din ejendom hvert 2. år. Du betaler boligskat af vurderingen de efterfølgende 2 år, indtil din næste vurdering kommer, og din boligskat reguleres igen.

Siden 2020 har vi vurderet ejendomme med et nyt vurderingssystem. Der kommer løbende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Du får besked med digital post, når din ejendomsvurdering er klar.

Hvis du vil klage over din ejendomsvurdering

På Vurderingsportalen kan du læse, hvordan du gør, hvis du vil klage over en ejendomsvurdering.

 • Foreløbig 2022-vurdering
  Du kan ikke klage over din foreløbige 2022-vurdering. Men der er en særlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering ved køb, salg, nybyg, større ombygninger eller andre ændringer, der giver grundlag for en omvurdering. 
  Når du får den endelige 2022-vurdering kan du klage over den. Du får også mulighed for at tjekke de data, som den bygger på. Hvis der er fejl, kan du give os besked.
 • Ejendomsvurdering for 2020
  Du kan klage over 2020-vurderingen, når du får besked fra os om, at din klageadgang er åben. Herefter har du 90 dage til at sende din klage.
 • Historiske vurderinger 2013-19
  Du kan klage over historiske vurderinger for de år i 2013-19, hvor du ejede ejendommen eller betalte boligskat af den. Du kan først klage over en historisk vurdering, når du får besked fra os.

Boligskat: ejendomsværdiskat og grundskyld

Som boligejer betaler du 2 slags boligskat:

 • Ejendomsværdiskat: Skat af ejendommens værdi (grund og bygninger)
 • Grundskyld: Skat af grundværdien, som den ville være, hvis der ikke var bygget på den. Grunden vurderes ud fra den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi. Hvis man fx kan bygge mere på grunden, bygge i flere etager, udstykke den eller bruge den til erhverv, så udgør det en potentiel værdi, som er afspejlet i grundværdien.

Boligskatterne beregnes som en procentdel (skattesats) af den offentlige ejendomsvurdering. Men inden skatterne beregnes, trækker Vurderingsstyrelsen 20 procent fra din vurdering. Der gælder nemlig et såkaldt forsigtighedsprincip, der tager højde for den naturlige usikkerhed, der altid vil være, når man vurderer en ejendom.

Nye boligskatteregler fra 1. januar 2024

Den 1. januar 2024 fik vi nye boligskatteregler. Skattelettelser og skatterabat beskytter din boligøkonomi ved overgangen til de nye regler. Hvis skatten stiger, kan du indefryse stigningerne med et lån, som du først skal betale tilbage, når du sælger din bolig.

Lån til stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld (indefrysningslån) 

Som boligejer kan du hvert år låne til betaling af eventuelle stigninger i dine boligskatter. Lånet skal først betales tilbage, når du sælger din bolig.

Ordningen flytter fra kommunen til staten
Hidtil har låneordningen ligget i kommunerne. 1. januar 2024 flyttede den til Skatteforvaltningen.
Du er automatisk tilmeldt, hvis du havde indefrysning hos kommunen

Hvis du frem til 2024 har indefrosset stigninger i din grundskyld hos kommunen, er låneordningen automatisk fortsat i staten. Men fra 2024 indefryser du eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Samtidig kommer der renter på ny indefrysning fra 1. januar 2024

Gamle lån bliver i kommunen

Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

Når du sælger din bolig, får du automatisk en opkrævning af eventuelle lån.

Læs også

Start Se din boligskat (ejendomsværdiskat og grundskyld)

Opdateringsdato: 21.12.2023 - 12:45

Kontaktinformation

Bibliotek og Borgerservice

Haslev - Jernbanegade 62
Faxe - Rådhusvej 4

Mandag: 10:00 - 17:00

Tirsdag: 10:00 - 16:00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 10:00 - 17:00

Fredag: 10:00 - 13:00

Lørdag: 10:00 - 13:00 (kun i Haslev og kun første lørdag i måneden, minus juli og august)

Telefon: 56 20 30 00 i nedenstående tidsrum

Mandag - Fredag: 09:00 - 13:00