Pension og tillæg

Her kan du se hvordan du søger pension og tillæg til din pension.

 

 

 

Folkepension

Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen, hvis du opfylder en række krav.

Husk, du selv skal søge folkepension – den bliver ikke udbetalt automatisk. Du kan søge allerede et halvt år før, du fylder 65 år.

Førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Delpension

Delpension er en mulighed for borgere mellem 60-66 år, der ønsker at gå ned i arbejdstid. Delpensionen supplerer lønnen svarende til de timer, som arbejdstiden nedsættes.

Helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist.  Hvis du er bevilget førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003, kan du også søge om helbredstillæg.

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandbehandling, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven (sygesikringstilskud). Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, har du løbende ret til tilskud til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

Ældrecheck

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension.

Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du dog gøre det for at få udbetalt ældrechecken.

Opdateringsdato: 13.06.2019 - 08:17