Er du blevet ledig?

Læs mere om hvad du skal gøre og dine muligheder som ledig her.

Jobcenter:

Alle medarbejdere står til rådighed for kontakt via mail og telefon. Ring direkte eller via Faxe Kommunes hoved omstilling på tlf. 56203000.

Ansøgning om økonomisk hjælp i Jobcenter Faxe – samt ansøgning om enkeltydelser

Unge under 30 år:
4046 2378 eller 2166 7251

Borgere over 30 år:
5620 3506 eller 5620 3534

Sygedagpenge 56203610 og 56203550

Ressourceforløb og jobafklaring 56 20 35 80

 

Telefonerne er åbne mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9-13 og torsdag fra 9-17.

Ved møder stilles videre til telefonsvare. Beskeder besvares hurtigst muligt. 


 

 

 

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse

Er du ledig og medlem af en a-kasse, skal du løbende have kontakt til både Jobcentret og din a-kasse, som samarbejder og hjælper dig med at finde et job.
I din ledighedsperiode har du ret til dagpenge, hvis du opfylder en række kriterier.
Du kan læse mere om disse kriterier på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk

I Jobcenter Faxe får du et individuelt kontaktforløb med løbende samtaler, hvor vi sætter fokus på dine konkrete jobmuligheder og de job, du allerede har søgt.
Du har pligt til at samarbejde og deltage i tilbud, der kan forbedre dine jobmuligheder, f.eks. virksomhedspraktik eller job med løntilskud. De tilbud vi giver dig, afhænger af din alder og længden af din ledighedsperiode.

Tjek dine jobforslag på jobnet - én gang om ugen
Er du tilmeldt som ledig i jobcentret, skal du være aktivt jobsøgende. Derfor skal du tjekke dine jobforslag på jobnet mindst én gang om ugen.
Læs mere reglerne for jobsøgning på www.jobnet.dk

Jobplan
Sammen med en medarbejder i jobcentret skal der udarbejdes en personlig jobplan for dig. Jobplanen beskriver dine personlige jobmål og de aktiviteter, vi sammen iværksætter, for at du når dem. En jobplan tager udgangspunkt i dine personlige forudsætninger og ønsker – men jobplanen skal samtidig udformes, så dine mål matcher de konkrete behov på arbejdsmarkedet.

Andre muligheder som ledigt a-kassemedlem

6 ugers jobrettet uddannelse
Som ledig ufaglært eller faglært medlem af en a-kasse har du mulighed for ét 6 ugers jobrettet uddannelses- eller kursusforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste:

Det er a-kassen, som afgør om du opfylder betingelserne for at deltage i 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Din a-kasse kan hjælpe dig med at ansøge om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvis du er ledig, men ikke medlem af en a-kasse

Hvis du er ledig og ikke er dagpengeberettiget kan du eventuelt modtage kontanthjælp.
 

Er du ledig - men ikke medlem af en a-kasse?

Hvis du er ledig og ikke er dagpengeberettiget kan du eventuelt modtage kontanthjælp.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, men står uden job, skal du på din første ledighedsdag melde dig ledig i jobcentret.
Det er herefter jobcentret, der afgør, om du skal være tilmeldt som arbejdssøgende.

Hvornår kan jeg få kontanthjælp?
Du kan få kontanthjælp, når du på grund af ændringer i dine forhold, ikke kan skaffe det nødvendige til din egen eller din families forsørgelse. Kontanthjælpen optjenes fra den dag, du søger, og den kan tidligt udbetales efter en måned. Kontanthjælp er en midlertidig ordning.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?
Det er en betingelse for at få kontanthjælp, at der er sket ændringer i dine forhold. Det kan for eksempel være:

 • At du er blevet arbejdsløs og ikke er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge
 • At du er blevet syg og ikke opfylder betingelserne for sygedagpenge

Hvordan søger jeg?
Hvis du skal ansøge om kontanthjælp eller ledighedsydelse, skal du bestille en tid til visistation på Jobcentret  på din 1. ledighedsdag. Her vil du komme til at tale med en sagsbehandler. Sagsbehandleren vil som udgangspunkt bede dig lægge dit cv på Jobnet. Du skal tjekke ind på standeren, når du kommer.

Tjek dine jobforslag på jobnet - én gang om ugen
Er du tilmeldt som ledig i jobcentret, skal du være aktivt jobsøgende. Derfor skal du tjekke dine jobforslag på jobnet mindst én gang om ugen.
Læs mere reglerne for jobsøgning på www.jobnet.dk

Åben Vejledning

Åben Vejledning giver borgere og virksomheder mulighed for at komme ind fra gaden og få råd og vejledning om job og uddannelse.

Alle er velkommen i Åben Vejledning, hvad enten du er ledig, i arbejde eller virksomhedsrepræsentant.

I Åben Vejledning kan du få råd & vejledning om emner som f.eks.:

 • Jobnet/ joblog
 • Uddannelse
 • Oprettelse af jobannoncer
 • CV/ ansøgninger
 • Borgere uden fast bopæl, kan tjekke jobforslag
 • Vejledning til jobsøgende EU-borgere
 • Hjælp til selvbooking af jobsamtaler

Book en samtale i jobcentret

Hvis du vil booke en samtale i jobcentret skal du benytte jobnet.dk - tryk her (nyt vindue)

Sådan booker du en samtale:

 • Log på Jobnet og vælg 'Mine aftaler' i venstremenuen
 • Vælg 'Mine møder'
 • Klik på 'Book et møde'
 • Vælg mødetype, sagsbehandler og tidspunkt
 • Læs og tryk på læst og accepteret dine rettigheder og pligter i forbindelse med det møde,
 • Klik på 'Book mødet'

Du modtager en kvittering på din bookning. Hvis du har opgivet din mailadresse under dine personlige oplysninger, modtager du også en kvittering pr. mail.

Under 'Indkaldelser og møder' kan du nu se mødet, du har booket

 

Sådan ombooker du en samtale:

 • Log på Jobnet og vælg 'Mine aftaler' i venstremenuen
 • Vælg 'Mine møder'
 • Klik på det møde, du vil ombooke
 • Klik på 'Ombook møde'
 • Vælg nyt tidspunkt
 • Klik på 'Book møde'

Du modtager en kvittering på din bookning. Hvis du har opgivet din mailadresse under dine personlige oplysninger, modtager du også en kvittering pr. mail.

Under 'Indkaldelser og møder' kan du nu se mødet, du har ombooket

 

UngeVejen - hvis du er under 30 år

Ungevejen

Ungevejen er til dig, der er under 30 år, og som modtager uddannelses- og kontanthjælp eller har behov for råd og vejledning i forhold til uddannelse og job.

Ungevejen består af Jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Socialcentret, og teamets formål er at havee en tæt og tidlig dialog med unge i Faxe Kommune.

Ungevejen hjælper dig med valg af uddannelse, ansøgning om SU, konotakt til virksomheder og praktikpladser og sørger for at du får lavet individuel job- eller uddannelsesplan.

Du skal ikke bestille tid - du møder blot op i åbningstiden.

Skal du søge om økonomisk hjælp er det vigtigt, at du møder op allerede på 1. ledighedsdag.

Ungevejen har pc'er til rådighed, hvor du kan få oprettet cv og tjekke jobforslag på Jobnet.dk - her kan du desuden også undersøge uddannelsesmuligheder m.v.


 

Invitation til webinar om jobsøgning

Jobcentret har planlagt en række spændende webinarer for dig, der er blevet ledig.

 

Kontaktinformation

Center for Beskæftigelse - Åbningstider

Jobcenter:
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: jobcenter@faxekommune.dk


Telefontid:
Jobcentret:

Telefonisk call center:

Mandag, tirsdag og onsdag: 9.00-13.00

Torsdag: 9.00-17.00

Fredag: 9.00-13.00
 

Jobcentret er ikke åbent for fysisk fremmøde uden forudgående aftale, medmindre du skal til åben vejledning. Det er bedst at booke tid til åben vejledning.

Åben vejledning:
Tingvej 7, 4690 Haslev

torsdag kl. 15-17
 

UngeVejen:
Søndergade 12, 4690 Haslev, Bygning E

Ungevejens åbningstider:

mandag, tirsdag og onsdag: kl. 10.00 - 13.00
torsdag kl. 10.00 - 17.00
fredag kl. 10.00 - 13.00

 

Opdateringsdato: 06.07.2023 - 12:18