Hvem kan få førtidspension og seniorførtidspension?

Kilde: borger.dk

Kommunen vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension eller seniorførtidspension

Kan jeg få førtidspension?

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling el.lign.

For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Kommunen vurderer, om du har ret til førtidspension

Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

Til brug for vurderingen af din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver bl.a. dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om førtidspension.

Kan jeg få seniorførtidspension?

Seniorførtidspension kan være en mulighed, hvis du har søgt om det senest 31. december 2019. Det er en betingelse, at du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte, fx fleksjob.

Det er et krav, at:

  • du har højst fem år til folkepensionsalderen
  • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.
  • det er ikke mange år siden, at du sidst har været i arbejde.

Du kunne indtil 1. januar 2020 søge om seniorførtidspension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorførtidspension. Når du har søgt om seniorførtidspension, undersøger kommunen først, om du opfylder betingelserne for at søge om seniorførtidspension. Dernæst bliver din arbejdsevne vurderet i forhold til de faglige kompetencer, du allerede har for at kunne have et job.

Har du søgt om seniorførtidspension inden 1. januar 2020 og endnu ikke fået en afgørelse, behandler kommunen din ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension. Du kan også vælge, at kommunen i stedet skal behandle din ansøgning efter de nye regler om seniorpension, der trådte i kraft 1. januar 2020.

Kommunen må ikke iværksætte aktiviteter for at udvikle din arbejdsevne, som led i at den behandler din ansøgning om seniorførtidspension.

For at få seniorførtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Når du har fået tilkendt seniorførtidspension, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. Det betyder fx, at du får samme beløb som andre førtidspensionister.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorførtidspension.

Hvis du vil klage

Kommunen træffer afgørelser om førtidspension og seniorførtidspension. Er du uenig med kommunens afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal sende klagen til kommunen, som sender den videre til Ankestyrelsen.

Opdateringsdato: 24.10.2018 - 11:25

Kontaktinformation

Jobrehabiliteringscentret

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Telefontid:
Jobrehabiliteringscentrets sagsbehandlere træffes bedst:
mandag - tirsdag kl. 9-10
onsdag lukket
torsdag - fredag kl. 9-10

Jobrehabiliteringscentrets administration træffes:
mandag - tirsdag kl. 9-13
onsdag lukket
torsdag - fredagkl. 9-13