Er du blevet syg?

Her finder du hjælp til, at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du er blevet syg.

Er du syg og er lønmodtager, ledig, selvstændig og er forsikret kan du søge om sygedagpenge.                     

Man kan få sygedagpenge, når man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, hvis man har en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan anmode om sygedagpenge digitalt via selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

Din arbejdsgiver eller kommunen kan kræve at du dokumenterer din sygdom, f.eks. ved hjælp af en erklæring fra din læge.

 

Hvem udbetaler dine sygedagpenge?
Din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du er i arbejde og bliver syg. Det kræver dog, at du i de sidste 8 uger før sygefraværet har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren.

Din kommune udbetaler sygedagpenge til dig, hvis:

  • Du har haft tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller
  • Du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, eller
  • Du har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller
  • Du er elev i lønnet praktik