Nyttehaver i Faxe Kommune

Nyttehaver i Faxe Kommune

Faxe Kommune har 70 nyttehaver fordelt i Haslev, Faxe, Faxe Ladeplads og Karise.

Du kan leje en nyttehave, hvis du har bopæl og folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

Priser

Haverne i Haslev koster 3,- kr. pr. m2.

Haverne i Faxe, Faxe Ladeplads og Karise koster 225,- kr. årligt.

Lejen opkræves en gang årligt.

Om haverne

Haslev - Maglemosevej
29 nyttehaver se oversigtskort

Haslev - Bækvej
6 nyttehaver

Faxe - Gl. Strandvej ved Bakkedal
17 nyttehaver se oversigtskort

Faxe Ladeplads - Kirkevænget 33
10 nyttehaver se oversigtskort

Karise - Ved Karl Af Rises Vej
8 nyttehaver - se oversigtskort

 

 

Ledige haver

P.t er der følgende haver ledige:

Have nr.  1A - 1-B og 3A ved Kirkevænget, Faxe Ladeplads

Have nr. 1  ved Karl Af Rises Vej i Karise

 

Håndtering af affald

Som lejer har du selv pligt til at fjerne affald fra nyttehaven.

Lejebetingelser

  • Du overtager haven, som den er og ser ud. Hvis haven ikke har været dyrket i nogen tid før overtagelse, og er tilgroet, vil haven dog blive fræset i forbindelse med en ny lejeovertagelse.
  • Det lejede areal må kun bruges til havebrug
  • Græsplæner må ikke anlægges.
  • Brug af pesticider er ikke tilladt
  • Enhver art af udsalg er forbudt - du må altså ikke sælge hverken dine jordbær eller salatagurker fra nyttehaven
  • Haverne skal altid holdes i rimelig stand og fri for ukrudt
  • Du må ikke fremleje eller fremlåne haven ud til andre
  • Tag hensyn - generende og støjende adfærd på området er ikke tilladt

Hvis der senere oprettes en haveforening, skal samtlige lejere rette sig efter evt. aftaler mellem haveforeningen og Faxe Kommune - også selvom du som lejer ikke er medlem af foreningen.

Hvis du som lejer flytter fra Faxe Kommune opsiger kommunen dit lejemål.

Har du ikke betalt den opkrævede leje senest 14 dage efter seneste betalingsfrist, må Faxe Kommune leje haven ud til anden side.

Hvordan opsiges nyttehaven

Lejeaftalen kan ophæves ved at kontakte Direktionssekretariatet tlf. 5620 3694 eller mail hmn@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 31.03.2020 - 09:30