Budget og Regnskab

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget, der viser de forventede udgifter og indtægter i budgetåret.

Budgettet er udtryk for Byrådets samlede prioritering af, hvordan kommunens indtægter skal bruges. Byrådet skal vedtage budgettet for året senest den 15. oktober året før.

 

Budgetprocessen for Budget 2019 - 2022 blev godkendt af byrådet den 8. februar 2018

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 06.11.2018 - 14:23