Organisation

Organisation og ledelse i Faxe Kommune

Vores organisation er bygget op med en koncerndirektion med tre direktører, en stab og otte fagcentre med hver sin centerchef. 

Mød ledelsen her på siden, hvor du også kan læse en nærmere beskrivelse af organisationen og dens struktur, om direktionens lønninger og tre vigtige fokusområder.

BilagStørrelse
PDF ikon Organisationsdiagram pr. november 2023171.16 KB

Direktionen

Thomas Knudsen

Thomas Knudsen
Kommunaldirektør
Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Direkte telefon: 2561 3080
Mail: tknud@faxekommune.dk
Årsløn: 1.449.584 kr. pr. 1/1-2023 (excl. pension)


Ansvar for:
Byrådet
Økonomiudvalget

Center for Økonomi
Center for Teknologi
Stab for Organisation og HR

 

Marianne Hoff Andersen

Marianne Hoff Andersen
Direktør
Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Direkte telefon: 5620 3958
Mobil: 2499 1440
Mail: mhand@faxekommune.dk
Årsløn: 1.179.049 kr. pr. 1/1-2023 (excl. pension)

Ansvar for:
Senior & Sundhedsudvalget
Socialudvalget
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for Social, Sundhed & Pleje
Center for Beskæftigelse
Center for Ejendomme
Det specialiserede voksenområde

 

Ida Byrge SørensenIda Byrge Sørensen
Direktør
Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Direkte telefon: 5620 3964
Mobil: 2138 4413
Mail: idsre@faxekommune.dk
Årsløn: 1.179.049 pr. 1/4-23 (excl. pension)

Ansvar for:
Børn & Læringsudvalget
Plan og Kulturudvalget
Teknik og Miljøudvalget

Center for Børn, Unge & Familie
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice
Center for Plan og Miljø

Centercheferne

Jens Vedel JørgensenCenterchef - Økonomi samt Teknologi     
Jens Vedel Jørgensen
5620 4804
2465 0747


 


Jørgen VeisigCenterchef - Ejendomme    
Jørgen Veisig
5620 2901
2370 3834


Udvalgsbetjening af Teknik & Miljøudvalget 


Thorkild LauridsenCenterchef - Plan & Miljø    
Thorkild Lauridsen
5620 3058
3058 1575    

Udvalgsbetjening af Teknik & Miljøudvalget

 


Morten JustCenterchef - Social, Sundhed & Pleje    
Morten Just
2926 0683

Udvalgsbetjening af Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget

 


Vibeke DyhrCenterchef (Beskæftigelse)
Vibeke Dyhr
5620 3636
4080 2275

Udvalgsbetjening af Beskæftigelses & Integrationsudvalget

 


Centerchef Dorthe Lund NielsenCenterchef - Børn, Unge & Familier   
Dorthe Lund Nielsen
5620 3961
3010 4172

Udvalgsbetjening af Børn & Læringsudvalget

 


Benny Agergaard

Centerchef - Kultur, Frivillighed & Borgerservice    
Benny Agergaard
5620 3741
5116 9361    


Udvalgsbetjening af Plan & Kulturudvalget


 

Stab for Organisation & HR

Stabschef - direktionssekretariatet
Julie Randrup
5620 3933
4021 9875

HR-chef - HR & Løn
Jonas Hansen
5620 3786
2484 9354

 

 

Direktionens tre spor

Direktionens tre spor

De tre spor

På de interne linjer er der særligt tre ting, vi er optaget af i disse år. Det er vores møde med borgeren, det er arbejdspladskulturen og det er måden vi styrer på. Læs her nogle af de helt grundlæggende tanker om disse fokusområder. Vi besøger dem og behandler forskellige temaer på disse områder på alle vores lederforum-dage.

De tre spor er nedenfor beskrevet adskilt. Men i virkeligheden griber de ind i hinanden. Derfor arbejder vi med alle tre spor samtidigt - så alle ledere og medarbejdere mindes om at se tingene i en større sammenhæng.

 

BORGERPERSPEKTIVET

De tre spor Borgerperspektivet

Det handler om den oplevelse, som borgeren eller virksomheden sidder tilbage med efter mødet med os.

Værdier som værdighed, ordentlighed og professionalisme skal være i centrum for vores møde med borgere og virksomheder – og så skal vi have blik for processen og åbenhed omkring denne.

Vi vil invitere borgeren med i løsningen. Vi vil lytte og gå i dialog – og vær åbne overfor andre løsninger end vores fagligt foretrukne.

Borgeren må aldrig komme i klemme, fordi systemerne er uenige eller tager for lang tid om at finde en intern afklaring.

Vi vil gerne sikre, at værdierne værdighed, ordentlighed og professionalismen altid er i centrum for vores møde med borgere og virksomheder – også i en til tider presset hverdag.

Det handler også om, hvordan vi kommunikerer til vores omverden – herunder formår at give et afslag eller en mindre god nyhed på en ordentlig og professionel måde.

Og det handler om, at det altid er kommunens opgave og ansvar at koordinere og sørge for sammenhængende borgerforløb, hvor borgeren er inddraget i processen – både procesforløbet og selve løsningen.

 

ARBEJDSPLADSKULTUREN

De tre spor Arbejdspladskulturen

Det handler om hvordan vi udvikler vores arbejdsplads.

Gode arbejdspladser er defineret ved en høj grad af tillid, stolthed og fællesskab.

De bedste arbejdspladser skaber en ensartet og positiv oplevelse for ALLE medarbejdere, uanset hvem de er, og hvad de laver på arbejdspladsen.

Med effektiv ledelse og meningsfulde værdier kan gode arbejdspladser maksimere deres medarbejderes potentiale. Det understøtter medarbejdernes innovationsevne og styrker arbejdspladsens økonomiske vækst.

Vi vil udvikle vores samarbejdsformer på de enkelte arbejdspladser, mellem arbejdspladserne og i ledelseskæden, så vi får større tillid, stolthed og fællesskab.

Vi vil arbejde strategisk og insisterende på at skabe øget nærvær og udvikle vores arbejdspladskultur - og derigennem reducere sygefravær.

Det handler også om at få mere fleksible arbejdsformer, så vi også i fremtiden kan rekruttere dygtige medarbejdere og have høj produktivitet.

Vi vil udvikle vores ledelsestilgang, så vi udvider og understøtter beslutningsrummet lokalt og inddrager medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

 

STYRING

De tre spor Styring

Styring og ledelse hånd i hånd, og bidrager i fællesskab til værdi for borgerne og medarbejderne.

At styre er at udstikke mål, rammer og strukturer for fællesskabet – med gode og gennemskuelige værktøjer og metoder.

Styring er med til at give meningen retning.

Styring er med til at gøre verden mere overskuelig og håndterbar.

En afbalanceret styring skaber motivation for medarbejderne.

Det er vigtigt, at vi har styr på de helt basale styringsværktøjer, processer og budgetopfølgningsmetoder, så vi kan holde vores budgetter og understøtte den lokale ledelse.

Kommunens kerneopgave er dog ikke ”blot” at holde et budget. Vi SKAL selvfølgelig sørge for, at pengene passer, og at budgettet holder. Men styring er mere end at holde et budget ved at fokusere på kroner og ører. Derfor skal vi videreudvikle vores evner til også at styre på aktiviteter – det kunne fx være hvor mange borgere, der får hvilke tilbud, i hvilken periode og til hvilken pris. Eller hvilke anlægsprojekter vi laver hvornår til hvilken pris. Det skal bl.a. bidrage til at kvalificere den politiske dialog og beslutninger om, hvad kommunen skal levere og hvornår. Og derudover vil en klar kobling mellem budgetter og aktiviteter forbedre vores muligheder for hurtigt at opdage, hvis vi har områder, som er på vej mod budgetoverskridelser.

Styring og fokus på aktiviteter skal også muliggøre den nødvendige faglige udvikling af vores aktiviteter og tilbud. Så vi kan levere ydelser med stor effekt på en omkostningseffektiv måde.

Opdateringsdato: 23.11.2023 - 09:40