Ældreboliger

Her kan du læse om, hvordan man ansøger om en ældrebolig.

Det er Faxe Kommunes mål at tilbyde ældre eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes behov. 
Du skal visiteres til en ældrebolig hos Visitation Pleje. Er du ikke berettiget, så har du mulighed for at leje en ældrebolig i kommunen på almindelige lejevilkår. 

Faxe Kommune har ældreboliger i Haslev, Førslev, Dalby, Faxe Ladeplads, Rønnede, Faxe og Karise. Du har mulighed for at ønske en bolig i et bestemt område. 

Vil du læse mere om de enkelte ældreboliger, kan du se vores samlede oversigt over Faxe Kommunes ældreboliger i oversigten her på siden.

Læs mere i foldemenuerne nedenfor. 

Hvem kan få tildelt en ældrebolig?

Du skal opfylde følgende kriterier:

  • Der skal på grundlag af den samlede situation være et aktuelt behov for en ældrebolig.
  • Du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Boligen skal kunne forbedre din samlede situation, således at du har mulighed for at forblive selvhjulpen
  • Nuværende bolig er uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til dit funktionsniveau
  • Det skal give mulighed for, at kunne benytte bevilgede hjælpemidler
  • Det skal give mulighed for, at plejebehovet kan tilgodeses. 
  • Hussalg eller blot ønske om mindre bolig og/eller have, eller ønske om særlig beliggenhed er ikke tilstrækkeligt grundlag for at blive godkendt til en bolig. 

Hvis du ikke er berettiget til en ældrebolig
Er du ikke berettiget til en ældrebolig, vil Faxe Kommune af og til have ældreboliger til leje på almindelige lejevilkår for Faxe Kommunes folkepensionister.

Boligerne er kun de ældreboliger, hvor godkendte ansøgere på ventelisten har takket nej til et tilbud. Det er ikke muligt at stå på venteliste til at leje en ældrebolig på almindelige lejevilkår. 

Hvis der er en ledig ældrebolig kan du læse mere på siden Leje af ældrebolig på almindelige lejevilkår.

Hvordan søger jeg?

Ansøgning om en ældrebolig foregår ved henvendelse til Visitation Pleje, der foretager en konkret og individuel vurdering af dit behov. 

Der bliver aftalt et hjemmebesøg, hvor visitatoren udfærdiger et ansøgningsskema, som giver en samlet vurdering af dit funktionsniveau og ressourcer, netværk og boligsituation. Ansøgningen indeholder både din egen oplevelse af situationen og visitators faglige vurdering.
Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

Hvad hvis jeg siger nej til den bolig, jeg bliver tilbudt?

Hvis du siger nej til en bolig, du bliver tilbudt, så bliver du på ventelisten.

Hvad koster det?

Du har mulighed for at søge om boligydelse. 
Du har mulighed for at låne til indskuddet under visse omstændigheder. 

Kontakt Visitation Pleje, hvis du har spørgsmål. 

Ønsker du en ældrebolig i en anden kommune end hvor du bor?

Tilflytning til Faxe Kommune
Hvis du bor i en anden kommune, men ønsker en ældrebolig i Faxe Kommune, skal du søge gennem din bopælskommune.
Ansøgningen skal godkendes både i bopælskommunen og i Faxe Kommune. Din bopælskommune skal give betalingstilsagn.

Fraflytning til anden kommune
Det er et krav, at du er visiteret til en ældrebolig af Visitationen Pleje og Hjælpemidler i Faxe Kommune. Desuden kræves der godkendelse fra den kommune, som du ønsker at flytte til.

Hvis du ønsker at klage

Du kan klage, hvis du ikke er enig i afgørelsen på din ansøgning. 
Den skriftlige klage skal fremsendes til Faxe Kommune, Visitation Pleje, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, som herefter genbehandler din ansøgning. Såfremt afgørelsen fastholdes videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Kontaktinformation

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev 
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 8.00 - 10.00

Opdateringsdato: 16.11.2023 - 12:08