Leje af ældrebolig på almindelige vilkår

Som folkepensionist i Faxe Kommune har du mulighed for at leje ledige ældreboliger

Er du berettiget til en ældrebolig?

Kontakt først visitatorerne i Visitation Pleje for at høre om du er berettiget til en ældrebolig, eller om du skal leje en af de ledige boliger på almindelige vilkår. Det har bl.a. betydning for størrelsen af din boligstøtte.

Er du ikke berettiget til en ældrebolig?

Hvis du ikke er berettiget til en ældrebolig, vil du kunne leje en af kommunens ledige ældreboliger på almindelige lejevilkår. Almindelige lejevilkår betyder bl.a., at hvis du er berettiget til boligstøtte, så vil du få den almindelige sats og ikke den forhøjede sats, som kan søges ved en ældrebolig.

Boligerne er kun de ældreboliger, hvor alle godkendte ansøgere på ventelisten har takket nej til et tilbud. Det er ikke muligt at stå på venteliste til at leje en ældrebolig på almindelige lejevilkår.

Boligerne er som udgangspunkt 2-rums boliger medmindre andet er angivet.

Såfremt du allerede har indsendt en ansøgning om ældrebolig og venter på visitering eller står på vores venteliste, så vil du høre fra os, når vi har et tilbud til dig i dit ønskede område.

Kontakt

Ønsker du at leje en ledig ældrebolig, skal du kontakte Visitation Pleje på tlf. 5620 3430 kl. 8 -10.