Demens

Faxe Kommune har en række tilbud til demente borgere og deres pårørende.

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for symptomer fra en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom, men der findes mange andre sygdomme, som er årsag til demens.

Faxe Kommune har en række tilbud til demensramte og deres pårørende.

De 10 demenstegn

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • Manglende orientering i tid og sted
 • Dårlig eller nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Ting forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personlighed
 • Mangel på initiativ

Tegnene på demens kommer ofte snigende og bliver derfor nemt overset i din tidlige fase.

Støtte og rådgivning til demensramte og deres pårørende

Faxe Kommunes demenskonsulenter tilbyder:

 • Besøg i hjemmet til borger og pårørende
 • Vejledning om udredning og behandling
 • Råd ift. og vejledning om de forandringer sygdommen kan give i hverdagen
 • Vejlede om kommunens øvrige tilbud, fx dagcentre, aflastningsophold, pårørendegrupper m.m.
 • Vejlede om Faxe Kommunes plejeboliger.
 • Henvise til frivillige sociale tilbud f.eks. aflastning til pårørende

Personlig og praktisk hjælp til demensramte

 • Faxe Kommune kan tilbyde personlig pleje og omsorg og praktisk hjælp til den demensramte. Denne hjælp tilbydes efter en individuel vurdering og visiteres af Faxe Kommunes visitationsenhed
 • Demensdagscenteret, Grøndalshusene
 • Aflastning i aflastningsboliger
 • Særlige plejeboliger til demensramte

Netværksgrupper for pårørende og borgere med demens

Tilbud til dig der har demens tæt inde på livet

Der vil både være en gruppe for dig, der er pårørende og en for dig, der har en demenssygdom. De to grupper vil foregå samtidigt i hver deres lokale på samme lokalitet. Det giver mulighed for, at I kan følges ad, hvis I for eksempel er et ægtepar. Der er også mulighed for at komme alene.

Sted: Dalgården i Rønnede, Thujavej 19 4683 Rønnede

Tid: Fredag fra kl. 10-12 i ulige uger.

Der er åbent for alle og tilmelding er ikke nødvendigt.

Netværksgruppen for borgere med demens varetages af kommunens netværksmedarbejdere.

Aktiviteterne vil tage højde for de enkeltes funktionsniveau og behov. Det kan f.eks være gåture, musik, dans, litteratur, spil, udflugter og meget mere.

Netværksgruppen for pårørende varetages af Alzheimerforeningen i samarbejde med en konsulent fra demensteamet. Her kan du tale med andre pårørende, udveksle erfaringer, få sparring og undervisning. I må meget gerne komme med ønsker til indholdet.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte demensteamet for spørgsmål: Hanne Bøje på tlf. 56203446, Hanne Niss tlf. 56203428, Anne Nerup tlf. 56203421

ØDA - Østsjællands demensrådgivnings- og aktivitetscenter

ØDA er et tilbud til alle demensramte og deres pårørende bodsiddende i Køge, Stevns og Faxe Kommuner.
ØDA er et samlingspunkt, hvor I kan få rådgivning, deltage i netværksgrupper, være med i aktiviteter og prøve nye hjælpemidler.

Rådgivning
Rådgivning om demens er åben for alle. I kan være anonyme, og I skal ikke visiteres for at henvende jer. I bestemmer selv, om I henvender jer i Køge, Stevns eller Faxe. I kan også få telefonisk rådgivning om livet med demens.

Aktiviteter
I kan deltage i forskellige aktiviteter - det kan være gåture, udflugter, netværksgrupper, gymnastik, kor eller måske fællesdans. Alle aktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i de særlige forhold, det er at være ramt af demens eller være pårørende.

Netværk og hjælpemidler
Demens vender op og ned på hverdagen og livet. Derfor kan man have stor gavn af at kunne mødes til snak, samvær og aktiviteter med andre i samme situation - både demente og pårørende. I alle tre centre er der desuden et bibliotek med hjælpemidler, der kan lette hverdagen. Hjælpemidlerne kan lånes eller afprøves på stedet.

Kontakt (Afdeling Faxe)

Faxe Sundhedscenter Præstøvej 78, 1.sal
4640 Faxe

Åben rådgivning: Mandag-torsdag 10-14

Telefontid - 5620 4990: Mandag-torsdag 10-14. Torsdag også 15-17

Rådgivning om hjælpemidler: I centerets åbningstider

 

Træningstilbud til dig med demens eller symptomer på demens

Vi tilbyder dig med en demenssygdom (eller symptomer på demens) aktiviteter på hold eller individuelt, samt naturhold med aktiviteter på strand og skov. Vi møder dig med høj faglighed og omsorg og tager udgangspunkt i dig og din situation. 

kontakt ergoterapeut katja tlf: 29260999 eller fysioterapeut Dorte tlf: 29260883

Projekt Frirum

Tilbuddet er et ikke-visiteret tilbud, så du kontakter blot Projekt Frirum. Tilbuddet er til dig, som er pårørende og bor sammen med et menneske med en demenssygdom eller demensligende adfærd.

Hjælpen skal bookes 14 dage forinden for at sikre hjælp, booker man senere vil alle ønkser så vidt muligt imødekommes. Booking foregår telefonisk alle hverdage klokken 8-12 på telefon 56 20 49 89  eller mail: projektfrirum@faxekommune.dk

Læs mere i vedhæftet pjece

BilagStørrelse
PDF ikon frirum_pjece_pjece.pdf250.43 KB
BilagStørrelse
PDF ikon aktivitetskalender_september_2019-2.pdf986.04 KB

Kontaktinformation

Faxe Kommunes demensteam

 

Emailadresse: _teamvisitation@faxekommune.dk

Demenskonsulent Anne Nerup: 5620 3421
Demenskonsulent Hanne Niss: 5620 3428

Opdateringsdato: 18.09.2020 - 10:28