Demens

Faxe Kommune har en række tilbud til demente borgere og deres pårørende.

Hvad er demens

Demens er en fællesbetegnelse for symptomer fra en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom, men der findes mange andre sygdomme, som er årsag til demens.

Støtte og rådgivning til demente og pårørende

Faxe Kommunes demenskonsulenter tilbyder:

 • Besøg i hjemmet til borger og pårørende
 • Vejledning om udredning og behandling
 • Råd ift. og vejledning om de forandringer sygdommen kan give i hverdagen
 • Vejlede om kommunens øvrige tilbud, fx dagcentre, aflastningsophold, pårørendegrupper m.m.
 • Vejlede om Faxe Kommunes plejeboliger.
 • Henvise til frivillige sociale tilbud f.eks. aflastning til pårørende

Praktisk hjælp til demente

 • Faxe Kommune kan tilbyde personlig pleje og omsorg og praktisk hjælp til den demensramte. Denne hjælp tilbydes efter en individuel vurdering og visiteres af Faxe Kommunes visitationsenhed.
 • Dagcenter for diagnosticerede demensramte og for borgere med demensligende symptomer.
 • Aflastning i aflastningsboliger.
 • Særlige plejeboliger til demensramte

De 10 demenstegn

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • Manglende orientering i tid og sted
 • Dårlig eller nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Ting forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personlighed
 • Mangel på initiativ

Tegnene på demens kommer ofte snigende og bliver derfor nemt overset i din tidlige fase.

Netværksgrupper for pårørende og borgere med demens

Kom og vær med når Faxe Kommunes demensteam og Alzheimerforeningen opstarter nye netværksgrupper i januar 2018. Der vil både være en gruppe for dig, der er pårørende og en for dig, der har en demenssygdom. De to grupper vil foregå samtidigt i hver deres lokale på samme lokalitet. Det giver mulighed for, at I kan følges ad, hvis I for eksempel er et ægtepar. Der er også mulighed for at komme alene.

Hvornår

Netværksgrupperne afholdes hver anden fredag fra kl. 10-12 i ulige uger. Der er åbent for alle og tilmelding er ikke nødvendigt.

Netværksgruppen for borgere med demens varetages af kommunens netværksmedarbejdere. Aktiviteterne vil tage højde for de enkeltes funktionsniveau og behov. Det kan f.eks være gåture, musik, dans, litteratur, spil, udflugter og meget mere.

Netværksgruppen for pårørende varetages af Alzheimerforeningen i samarbejde med en konsulent fra demensteamet. Her kan du tale med andre pårørende, udveksle erfaringer, få sparring og undervisning. I må meget gerne komme med ønsker til indholdet. 

Hvor

Dalgården i Rønnede
Thujavej 19
4683 Rønnede
Kl. 10-12

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte demensteamet, hvis du har spørgsmål: Hanne Bøje på tlf. 56203446, Hanne Niss tlf. 56203428, Anne Nerup tlf. 56203421 

Kontaktinformation

Demensteam

Faxe Kommunes demensteam

 

Emailadresse: _teamvisitation@faxekommune.dk

Demenskonsulent Anne Nerup: 5620 3421
Demenskonsulent Hanne Niss: 5620 3428
Demenskoordinator Hanne Bøje: 5620 3446

Opdateringsdato: 01.11.2018 - 11:47