Demens

Faxe Kommune har en række tilbud til demente borgere og deres pårørende.

Obs. netværksgruppen åbner igen den 28.maj 2021. Vi må højst være 9 personer, derfor skal der være tilmelding senest dagen før. 

 

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for symptomer fra en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom, men der findes mange andre sygdomme, som er årsag til demens.

Faxe Kommune har en række tilbud til demensramte og deres pårørende.

De 10 demenstegn

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • Manglende orientering i tid og sted
 • Dårlig eller nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Ting forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personlighed
 • Mangel på initiativ

Tegnene på demens kommer ofte snigende og bliver derfor nemt overset i din tidlige fase.

Støtte og rådgivning til demensramte og deres pårørende

Faxe Kommunes demenskonsulenter tilbyder:

 • Besøg i hjemmet til borger og pårørende
 • Vejledning om udredning og behandling
 • Råd ift. og vejledning om de forandringer sygdommen kan give i hverdagen
 • Vejlede om kommunens øvrige tilbud, fx dagcentre, aflastningsophold, pårørendegrupper m.m.
 • Vejlede om Faxe Kommunes plejeboliger.
 • Henvise til frivillige sociale tilbud f.eks. aflastning til pårørende

Personlig og praktisk hjælp til demensramte

 • Faxe Kommune kan tilbyde personlig pleje og omsorg og praktisk hjælp til den demensramte. Denne hjælp tilbydes efter en individuel vurdering og visiteres af Faxe Kommunes visitationsenhed
 • Demensdagscenteret, Grøndalshusene
 • Aflastning i aflastningsboliger
 • Særlige plejeboliger til demensramte

Netværksgrupper for pårørende og borgere med demens

Tilbud til dig der har demens tæt inde på livet

Der vil både være en gruppe for dig, der er pårørende og en for dig, der har en demenssygdom. De to grupper vil foregå samtidigt i hver deres lokale på samme lokalitet. Det giver mulighed for, at I kan følges ad, hvis I for eksempel er et ægtepar. Der er også mulighed for at komme alene.

Sted:

Dalgården i Rønnede, Thujavej 19 4683 Rønnede

Tid:

Fredag fra kl. 10-12 i ulige uger.

Der er åbent for alle og tilmelding er ikke nødvendigt.

 

Netværksgruppen for borgere med demens varetages af kommunens netværksmedarbejdere.

Aktiviteterne vil tage højde for de enkeltes funktionsniveau og behov. Det kan f.eks være gåture, musik, dans, litteratur, spil, udflugter og meget mere.

 

Netværksgruppen for pårørende varetages af Faxe Kommunes demenskonsulenter.

Her kan du tale med andre pårørende, udveksle erfaringer, få sparring og undervisning. I må meget gerne komme med ønsker til indholdet.

 

Du er velkommen til at kontakte demenskonsulenterne for spørgsmål:

Hanne Niss tlf. 56 20 34 28 og Anne Nerup tlf. 56 20 34 21

ØDA - Østsjællands demensrådgivnings- og aktivitetscenter

ØDA er et tilbud til alle demensramte og deres pårørende bodsiddende i Køge, Stevns og Faxe Kommuner.
ØDA er et samlingspunkt, hvor I kan få rådgivning, deltage i netværksgrupper, være med i aktiviteter og prøve nye hjælpemidler.

Rådgivning
Rådgivning om demens er åben for alle. I kan være anonyme, og I skal ikke visiteres for at henvende jer. I bestemmer selv, om I henvender jer i Køge, Stevns eller Faxe. I kan også få telefonisk rådgivning om livet med demens.

Aktiviteter
I kan deltage i forskellige aktiviteter - det kan være gåture, udflugter, netværksgrupper, gymnastik, kor eller måske fællesdans. Alle aktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i de særlige forhold, det er at være ramt af demens eller være pårørende.

Netværk og hjælpemidler
Demens vender op og ned på hverdagen og livet. Derfor kan man have stor gavn af at kunne mødes til snak, samvær og aktiviteter med andre i samme situation - både demente og pårørende. I alle tre centre er der desuden et bibliotek med hjælpemidler, der kan lette hverdagen. Hjælpemidlerne kan lånes eller afprøves på stedet.

Kontakt (Afdeling Faxe)

AFDELING FAXE
Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78, 4640 Faxe


Åben rådgivning:
Mandag kl.10-12

Og torsdag efter aftale

Telefontid – tlf.56203428/56203421

Mandag – Torsdag kl. 9.00 – 10.00

Torsdag kl. 15.00 – 17.00


Rådgivning om hjælpemidler:
I Rådgivningscenterets åbningstider

 

BilagStørrelse
PDF ikon juridisk_raadgivning_ny_oeda.pdf747.83 KB
PDF ikon demensvenlig_golf.pdf735.18 KB

Træningstilbud til dig med demens eller symptomer på demens

Vi tilbyder dig med en demenssygdom (eller symptomer på demens) aktiviteter på hold eller individuelt, samt naturhold med aktiviteter på strand og skov. Vi møder dig med høj faglighed og omsorg og tager udgangspunkt i dig og din situation. 

kontakt ergoterapeut katja tlf: 29260999 eller fysioterapeut Dorte tlf: 29260883

Frirum - et tilbud om samvær, fællesskab og støtte

Tilbuddet er til dig som er:

• enlig borger med en demenssygdom der har behov for samvær, aktivitet og støtte

• pårørende og ægtefæller, der  bor sammen med et menneske med en demenssygdom, og savner tid til egne aktiviteter udenfor hjemmet.

 

Læs mere i vedhæftet pjece

BilagStørrelse
PDF ikon frirum_pjece_2021.pdf190 KB
BilagStørrelse
PDF ikon aktivitetskalender_september_2019-2.pdf986.04 KB

Projekt kørsel

Læs mere om projekt kørsel i folderen herunder. 

Projektet er forlænget til oktober 2021. 

BilagStørrelse
PDF ikon demenskoersel_-_folder_marts_2020.pdf509.09 KB

Kontaktinformation

Faxe Kommunes demensteam

 

Demenskonsulent Anne Nerup:

5620 3421

Demenskonsulent Hanne Niss:

5620 3428

 

Frirumsmedarbejder Mette Houby-Nielsen:

2484 7442

Frirumsmedarbejder Ulla Greve Hahn:

5170 9102

 

Demenstræningsterapeuter

Ergoterapeut Katja Kofoed Villumsens:

29 26 09 99

Fysioterapeut Dorte Christensen

29 26 08 83

 

Opdateringsdato: 21.10.2021 - 12:18