Personlig og praktisk hjælp til demensramte

  • Faxe Kommune kan tilbyde hjælp til personlig pleje og omsorg og praktisk hjælp til den demensramte. Denne hjælp tilbydes efter en individuel vurdering og visiteres af Faxe Kommunes visitationsenhed
  • Demensdagscenteret, Grøndalshusene
  • Aflastning i aflastningsboliger
  • Særlige plejeboliger til demensramte