Personlig og praktisk hjælp til demensramte

  • Faxe Kommune kan tilbyde hjælp til personlig pleje og omsorg og praktisk hjælp til den demensramte. Denne hjælp tilbydes efter en individuel vurdering og visiteres af Faxe Kommunes visitationsenhed
  • Demensdagscenteret, Grøndalshusene
  • Aflastning i aflastningsboliger
  • Særlige plejeboliger til demensramte

Kontaktinformation

Demenskonsulenterne
Telefon: 5620 4990

Frirumsmedarbejderne
Mette: 2484 7442
Ulla: 5170 9102

Demenstræningsterapeuterne
Katja: 2926 0999
Dorte: 2926 0883

Leder
af Demensenheden 

Birgitte Espenhein Bang
Telefon: 5620 4969

Opdateringsdato: 13.06.2023 - 14:33