Frit valg af leverandør

Du kan se hvilke leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, der er godkendt i Faxe Kommune, og som du eventuelt kan blive visiteret til.

Bor du i eget hjem og er visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice, kan du vælge mellem flere leverandører. Du har ret til at vælge mellem en kommunal leverandør eller en fritvalgsleverandør, der er godkendt af kommunen.

Ret til frit valg af leverandør omfatter ikke borgere, der bor i omsorgsboliger, plejeboliger eller midlertidige pladser.

Du skal visiteres til hjælpen hos Visitationen Pleje og Hjælpemidler. 

Læs mere i foldemenuerne nedenfor. 

Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Lev-Vel
Telefon: 7025 2517
Mailadresse: post@lev-vel.dk
Hjemmeside: https://lev-vel.dk/
Energivej 7
4690 Haslev

Leverandører af praktisk hjælp

Lotte's Rengøring
Telefon: 5091 8090
Kulagervej 17
4653 Karise

Egebjerg Rengøring ApS
Telefon: 5556 2010
Mailadresse: info@egebjerg-rengoering.dk
Hjemmeside: https://www.egebjerg-rengoering.dk/
Ringerbakken 7
4684 Holmegaard
 

Leverandører af madservice

Det Danske Madhus
Telefon: 7070 2646
Roholmsvej 13, 2620 Albertslund
Mailadresse: kundeservice@ddm.dk
Hjemmeside: https://www.detdanskemadhus.dk/

Leverandører af dagligvarer

Egebjerg Købmandsgård A/S
Telefon: 7025 8888
Mailadresse: info@egebjergkobmandsgaard.dk
Hjemmeside: https://egebjergkobmandsgaard.dk/
 
Supermarkedet Intervare
Telefon: 7027 7233
Mailadresse: support@intervare.dk
Hjemmeside: https://www.intervare.dk/

Hvad koster de forskellige tilbud?

Kontaktinformation

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev 
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Opdateringsdato: 14.12.2022 - 09:27