Frit valg af leverandør

Faxe Kommune tilbyder borgerne frit valg af leverandør til praktisk hjælp og personlig pleje. Ligesom der tilbydes levering af mad og dagligvarer.

Valg af leverandør

Bor du i eget hjem, har du ret til at vælge mellem en kommunal leverandør eller en fritvalgsleverandør, der er godkendt af kommune.

Ret til frit valg af leverandør omfatter ikke borgere, der bor i omsorgsboliger, plejeboliger eller midlertidige pladser.

Du får yderligere information om de aktuelle leverandører, du kan vælge imellem, når du får din bevilling.


Du kan på et hvilket som helst tidspunkt skifte leverandør ved at henvende dig til Center for Sundhed & Pleje, Visitation Pleje. Et leverandørskift kan sædvanligvis ske ved udgangen af måneden plus 1 måned.

 

Fritvalgsleverandør til praktisk hjælp og personlig pleje

Faxe Kommune kan vi tilbyde borgerne følgende:

Lev-Vel

Telefon: 7025 2517

Mailadresse: post@lev-vel.dk

Hjemmeside: https://lev-vel.dk/

Energivej 7

4690 Haslev

 

Leverer praktisk hjælp og personlig pleje

Her kan du læse mere om Lev-Vel https://lev-vel.dk/ydelser

Lotte's Rengøring

Telefon: 5091 8090

Kulagervej 17

4653 Karise

 

Leverer praktisk hjælp

 

Egebjerg Rengøring Aps

Telefon: 7025 2888

Mailadresse: info@egebjerg-rengoering.dk

Hjemmeside: https://www.egebjerg-rengoering.dk/

Ringerbakken 7

4684 Holmegaard

Telefon: 55 56 20 10

Leverer praktisk hjælp

 

Her kan du læse mere om Egebjerg Rengøring

https://www.egebjerg-rengoering.dk/tilkoebsydelser.aspx

 

Det Danske Madhus

Telefon: 70 70 26 46

Roholmsvej 13, 2620 Albertslund

Mailadresse: kundeservice@ddm.dk

Hjemmeside: https://www.detdanskemadhus.dk/

Leverer mad til hjemmeboende borgere

Her kan du læse mere om Det Danske Madhus

ttps://www.detdanskemadhus.dk/

 

Egebjerg Købmandsgård A/S

Telefon: 7025 8888

Mailadresse: info@egebjergkobmandsgaard.dk

Hjemmeside: https://egebjergkobmandsgaard.dk/

Leverer dagligvarer

Her kan du læse mere om Egebjerg Købmandsgård A/S

https://egebjergkobmandsgaard.dk/saadan-goer-du/

 

Supermarkedet Intervare

Telefon: 70 27 72 33

Mailadresse: support@intervare.dk

Hjemmeside: https://www.intervare.dk/

Leverer dagligvarer

Her kan du læse mere om Supermarkedet Intervare

https://www.intervare.dk/#1081

Opdateringsdato: 15.06.2022 - 13:26