Frit valg af leverandør

Du kan se hvilke leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, der er godkendt i Faxe Kommune, og som du eventuelt kan blive visiteret til.

Bor du i eget hjem og er visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice, kan du vælge mellem flere leverandører. Du har ret til at vælge mellem en kommunal leverandør eller en fritvalgsleverandør, der er godkendt af kommunen.

Ret til frit valg af leverandør omfatter ikke borgere, der bor i omsorgsboliger, plejeboliger eller midlertidige pladser.

Du skal visiteres til hjælpen hos Visitationen Pleje og Hjælpemidler. 

Læs mere i foldemenuerne nedenfor.