Retningslinjer for frivillige på plejehjemmene

Her kan du læse mere om retningslinjerne for frivillige på kommunens plejehjem.

Frivillige initiativer kræver ikke visitation, registreringer og/eller dokumentation. Det er opgaver, som beboerne ikke har et retskrav på, men som på forskellig måde kan forsøde livet, øge livskvaliteten og skabe liv samt mangfoldighed på plejehjemmene.

Du får en en kontaktperson på plejehjemmet

Som frivillig får du en kontaktperson, der er ansvarlig for, at din introduktion plejehjemmet og til beboerne. , Det er også kontaktpersonen som er ansvarlig for det videre samarbejde og for din trivsel som frivillighed. Såfremt der måtte opstå spørgsmål til retningslinjerne og/eller behov for yderlig forventningsafstemning kan lederen inddrages.

Dine opgaver som frivillig

Som frivillig får du mulighed for at yde en indsats på det ikke-faglige område, hvilket betyder, at den frivillige indsats kan være en væsentlig del af den omsorgsmæssige indsats.

Som frivillig varetager du ikke opgaver, der har noget at gøre med beboernes pengeforhold. Det er for at undgå misforståelser mellem beboerne, deres pårørende og den frivillige, om hvor mange penge, der er brugt og til hvad.

Praktiske forhold

  • Du har ikke notatpligt i journaler eller referater.
  • Du må gerne drikke kaffe og the på plejehjemmet uden beregning.

Lederen vil løbende afholde møder med de frivillige, hvor der i fællesskab kan planlægges og afstemmes initiativer og særlige arrangementer.

Kontaktinformation

Frivillighedskoordinator


Sara Engbæk
Tlf.: 24 78 00 05

sengb@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 12:11