Rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen

Et rehabiliteringsforløb gives med henblik på at gøre borgeren i stand til at kunne klare hverdagens aktiviteter selvstændigt eller i videst muligt omfang selvstændigt

Formålet med et rehabiliteringsforløb

Rehabilitering tilbydes i en afgrænset periode, og har til formål at give dig redskaber og træning, så du atter kan gøre ting i din hverdag, som er betydningsfulde for dig.
Det personale du møder i forbindelse med rehabiliteringsforløbet, er kendetegnet ved at have særlige kompetencer til at involvere, aktivere og hjælpe dig fremad.

Når din kontaktperson og en terapeut besøger dig første gang, taler I om hvad du gerne vil kunne igen og ligger en plan for dit forløb. Ligeledes aftaler I hvilke dage personalet kommer.
I starten vil du blive fulgt tæt, men i takt med at du kan mere, vil kontakten og dermed tiden personalet er i dit hjem blive mindre.

Muligheder med rehabilitering

Alt afhængig af dine behov og muligheder kan følgende elementer indgå i forløbet:

 • Hjælp og støtte til at genvinde de aktiviteter, du har vanskeligt ved.
  Er du for eksempel utryg, eller har du svært ved at gå i bad? Så kan du sammen med personalet øve badesituationen og finde en måde at gå i bad på, som gør dig sikker og tryg.
  Støtte til at tilrettelægge dine daglige gøremål.
 • Er det svært for dig at overskue rengøring og tøjvask? Så kan du få vejledning i at planlægge rengøring, så du eksempelvis deler opgaverne op i små etaper og tager lidt hver dag. Desuden kan du sammen med personalet aktivt afprøve, hvordan rengøring kan komme til at fungere for dig.
 • Vejledning og rådgivning i arbejdsredskaber og arbejdsstillinger.
 • Har du for eksempel svært ved at vaske gulv med gulvskrubbe og klud, kan du måske bruge en moppe. Eller har du svært ved at bøje dig ned og lægge tøj i vaskemaskinen, kan maskinen eventuelt hæves eller du kan sætte dig ned, så arbejdshøjden kommer til at passe dig.
 • Støtte til at genoptage aktiviteter udenfor hjemmet.
  Har du for eksempel svært ved at handle eller at tage bussen til dagcenter, så kan du sammen med personalet afklare, hvad der skal til, for at du igen kan klare dette. Desuden kan I afprøve og øve aktiviteterne

Klik her for at se en film om hjemmehjælp og rehabilitering

Kontaktinformation

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 8.00 - 10.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt.

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:21