Midlertidige pladser

De midlertidige pladser er til dig, som i en kortere periode ikke har mulighed for at være i eget hjem, for eksempel ved behov for øget sygepleje eller et genoptræningsforløb.

Formålet med opholdet på en midlertidig plads er, at du får muligheden for at genskabe et så godt hverdagsliv som muligt, hvor du selv bidrager mest muligt.

Du skal visiteres til et ophold på en midlertidig plads ved kontakt til Visitation Pleje og Hjælpemidler. 

Et midlertidigt rehabiliteringsophold kan bevilges af flere årsager:

 • Behov sygepleje og indsats fra plejepersonale, som ikke kan foregå i hjemmet
 • Behov for en tværfaglig rehabiliteringsindsats, f.eks. genoptræning 
 • Behov for palliation (lindring af smerter), pleje og omsorg fra plejepersonale i umiddelbar nærhed alle døgnets timer
 • Behov for aflastning af pårørende
 • Afventning af indflytning på plejehjem

Læs mere i foldemenuerne nedenfor. 

Hvordan søger jeg om en midlertidig plads?

Du skal visiteres til en midlertidig plads hos Visitationen Pleje. 

Det sker ud fra en individuel, konkret vurdering af din situation. 
 

Information om opholdet

Hvad skal jeg medbringe?

 • Sygesikringskort
 • Medicin og doseringsæsker
 • Medicinkort
 • Tøj - rigeligt undertøj
 • Fodtøj til inde- og udendørs brug
 • Overtøj
 • Toiletartikler, evt. barbermaskine
 • Alle relevante hjælpemidler (f.eks. kørestol, rollator, eller andre personlige hjælpemidler).
 • Evt. mobiltelefon, PC - husk oplader. Der er trådløst netværk

Vær opmærksom på at værdigenstande, herunder kontanter, medbringes på eget ansvar.
Når du får en plads på en midlertidig plads, modtager du ved indflytningen en pjece som blandt andet beskriver stedes indretning og andre praktiske oplysninger.

Hvilket personale møder jeg under opholdet?
Under dit ophold vil du møde forskellige personalegrupper. Det daglige personale er social- og sundhedsassistenter og sygeplejesker. Du kan også møde andre faggrupper, som f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter og ernæringsvejledere.
Vi har et tæt samarbejde med din egen læge under opholdet.

Under hele opholdet tilstræber vi, at det er det samme personale, du er i kontakt med.

Rygning og alkohol
Vi anbefaler, at du ikke er ryger og drikker alkohol i forbindelse med ophold på en midlertidig plads.

Praktiske oplysninger

Hvor er de midlertidige pladser placeret?

Rehabiliteringscenter Grøndal
Grøndalsvej 8
4690 Haslev

Plejehjemmet Kongsted
Møllevej 68
4683 Rønnede

Plejehjemmet Lindevej 
Lindevej 13B
4640 Faxe


Transport 
Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Vi henviser til Flextrafik, Falck-abonnement eller privat kørsel. 

Hvad koster det?

De midlertidige pladser er et tilbud under serviceloven. På de midlertidige pladser er der derfor en egenbetaling. Du kan se taksterne for ophold på rehabiliteringscenteret her. 

Her kan du også læse om de forskellige servicepakker, der bl.a. indeholder kost leje af linned, håndklæder, sundheds- og toiletartikler samt vask af personligt tøj.

Kontaktinformation

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev 
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Opdateringsdato: 25.10.2023 - 09:50