Midlertidige pladser

De midlertidige pladser er til dig, som i en kortere periode ikke har mulighed for at være i eget hjem, for eksempel ved behov for øget sygepleje eller et genoptræningsforløb.

Formålet med opholdet på en midlertidig plads er, at du får muligheden for at genskabe et så godt hverdagsliv som muligt, hvor du selv bidrager mest muligt.

Du skal visiteres til et ophold på en midlertidig plads ved kontakt til Visitation Pleje og Hjælpemidler. 

Et midlertidigt rehabiliteringsophold kan bevilges af flere årsager:

  • Behov sygepleje og indsats fra plejepersonale, som ikke kan foregå i hjemmet
  • Behov for en tværfaglig rehabiliteringsindsats, f.eks. genoptræning 
  • Behov for palliation (lindring af smerter), pleje og omsorg fra plejepersonale i umiddelbar nærhed alle døgnets timer
  • Behov for aflastning af pårørende
  • Afventning af indflytning på plejehjem

Læs mere i foldemenuerne nedenfor.