Sygepleje

Du kan få sygepleje i eget hjem eller på sygeplejeklinikkerne. Det kan eksempelvis være sårpleje, medicindosering eller smertebehandling

Sygepleje i eget hjem

Du kan få sygepleje i dit eget hjem efter lægeordination.

Sygeplejen kommer dag og aften efter behov.

Sygeplejens personale giver eksemplevis gode råd om kost og motion, giver medicin, skifter forbindinger, behandler dig for smerter og kan også pleje dig, hvis du er alvorligt syg.

 

Sygeplejeklinikker

Borgere der er visiteret til sygeplejeydelser, har mulighed for at modtage disse i en af kommunens to sygeplejeklinikker.

Sygeplejeklinikkerne er et tilbud til borgere der selv har mulighed for at transportere sig

Som udgangspunkt kan alle borgere visiteres til sygeplejeklinikkerne. Sygeplejerskerne visiterer til klinikkerne i dialog med den enkelte borger.

På sygeplejeklinikkerne tilbydes blandt andet følgende ydelser:

  • Sårpleje
  • Kompressionsbehandling
  • Udredning af inkontinens
  • Injektioner
  • Medicindosering

Hvis du som borger i Faxe Kommune enten allerede er tilknyttet en af sygeplejeklinikkerne, eller blot ønsker at tale med hjemmesygeplejersken omkring din behandling eller kompressionsstrømper, kan du kontakte sygeplejeklinikkerne i Faxe og Haslev på telefon:

56 20 44 50, tryk 4 for sygeplejen og tryk 1 for sygeplejeklinik.

Telefontiden er tirsdag og onsdag mellem kl. 8 og 9.

Akut hjemmesygepleje

Akut besøg og behandling i hjemmet tilbydes af akut-hjemmesygeplejersker. Tilbuddet er til borgere, som i forvejen får pleje eller hjemmesygepleje.

Akut hjemmesygepleje varetages af sygeplejersker med faglig og klinisk kompetence i akut og kompleks sygepleje.

Akutsygeplejerskerne varetager observationer, behandling og sygepleje til akut syge borgere i eget hjem og på specialiserede aflastningsstuer.

Formålet er at styrke det akutte område i hjemmesygeplejen og at optimere det akutte samarbejde imellem hjemmesygepleje, hospital og praktiserende læge. Ved hjælp af observation, behandling, pleje, hurtig udredning og vurdering skal akutsygeplejersken medvirke til at uhensigtsmæssige indlæggelser undgås, og at borgere kan blive længst muligt i eget hjem.

Kontaktinformation

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Tlf. 5620 4450

Hjemmesygeplejen har tlf. tid på hverdage kl. 9-13

Opdateringsdato: 21.09.2022 - 07:43