Sygepleje

Formålet med den kommunale sygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, genoptræning og smertelindring til borgere, der har behov for det.

Du kan få sygepleje i eget hjem eller på en af kommunens to sygeplejeklinikker. Det kan eksempelvis være sårpleje, medicindosering eller behandling af smerter.

Tilbuddet kræver henvisning fra læge eller visitation fra Visitation Pleje.

Læs mere i foldemenuerne nedenfor. 

Hvem kan modtage sygepleje?

Den kommunale sygepleje er for dig, der lider af akut eller kronisk sygdom, hvor en sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for, at du kan blive i dit hjem i stedet for at skulle indlægges. 

Sådan søger du om sygepleje

Du kan blive henvist til sygepleje af din praktiserende læge, af en speciallæge eller en hospitalslæge. 
Du kan også blive visiteret til sygepleje gennem Visitation Pleje. 

Sygeplejen iværksættes hurtigst muligt efter, at du er blevet henvist hertil. 

Sygepleje på klinik

Som udgangspunkt foregår sygeplejen på en af kommunens to sygeplejeklinikker, hvis du selv kan komme til klinikken. 

Sygeplejeklinkkerne bemandes af sygeplejersker, som kan udføre de samme opgaver som i dit eget hjem. På sygeplejeklinikken får du et fast mødetidspunkt, og der sættes tid af til de ydelser, du har brug for.  

Klinikkerne ligger i Haslev og i Faxe:

Sygeplejeklinik Haslev
Tycho Brahes Vej 2, 4690 Haslev

Sygeplejeklinik Faxe 
Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, 4640 Faxe 

Sygepleje i eget hjem

Du kan få sygepleje i dit eget hjem, hvis du ikke har mulighed for at komme til en af kommunens sygeplejeklinikker.
Sygeplejen kommer dag, aften og nat efter behov. 

Sygeplejen kan blandt andet hjælpe dig med:

  • Sårbehandling
  • Dosering af medicin
  • Smertebehandling
  • Kompressionsstrømper
  • Behandling af ufrivillig vandladning (inkontinens)
  • og meget andet.

Praktiske oplysninger

Hvad koster det?
Tilbuddet er gratis. 

Transport
Tilbuddet omfatter ikke kørsel. 
 

Kontaktinformation

Sygeplejen og sygeplejeklinikkerne
Tlf.: 5620 3358
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev 
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Opdateringsdato: 25.10.2023 - 09:49