Akutnummer til sygeplejen

Borgere kan få akut sygepleje, hvis de i forvejen får visiteret pleje eller sygepleje og har behov for akut vurdering af tilstand eller akut sygepleje i hjemmet. Borgeren skal i forvejen modtage pleje eller sygepleje. Læs mere om akutnumre til sygeplejen her.

Akutnumre til sygeplejen for sundhedsfaglige
Sundhedsfaglige kan tilgå sygeplejens døgndækkede akutnumre under "sundhedskontakter" på sundhed.dk. Klik her for se akutnumrene på sundhed.dk

Læs mere om akutsygeplejens tilbud på sundhed.dk her. 

Akutnumre til sygeplejen for borgere
Borgere kan, efter faglig vurdering, få udleveret et akutnummer af sygeplejen. Læs mere om akutsygeplejens tilbud på sundhed.dk her. 

Kontaktinformation

Sygeplejen og sygeplejeklinikkerne
Tlf.: 5620 3358
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev 
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Opdateringsdato: 29.06.2023 - 10:23