Billede: Få vejledning til et gode og sundt seniorliv

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg har til formål at fremme borgernes sundhed og trivsel

Målgrupper

 • Er du mellem 65 og 81 år og har du særlige behov som følge af sociale, psykiske eller fysiske udfordringer, tilbyder Faxe Kommune forebyggende hjemmebesøg efter behov
 • Er du fyldt 70 år og bor alene, tilbyder Faxe Kommune et forebyggende hjemmebesøg
 • I det du fylder 75 år og i det år du fylder 80 år, og modtager du ikke personlig pleje eller praktisk hjælp, tilbyder Faxe Kommune et forebyggende hjemmebesøg. Borgere på 75 år kan vælge at deltage i et borgermøde i stedet for hjemmebesøget.
 • Er du fyldt 82 år, og modtager du ikke personlig pleje eller praktisk hjælp, tilbyder Faxe Kommune et tilbagevendende årligt forebyggende hjemmebesøg

Formål

Formålet med besøget er, med udgangspunkt i din hverdag:

 • at fremme sundhed og trivsel
 • at forebygge sygdom, ulykker og isolation
 • at informere om kommunens tilbud og de private tilbud, der er i dit nærmiljø

Indhold i besøget

Samtalen tager udgangspunkt i din dagligdag og kan blandt andet omhandle:

 • din kontakt til andre - socialt netværk
 • din generelle sundhedstilstand
 • dine funktionsevner
 • dine boligforhold
 • dine interesser og aktiviteter

Sådan får du tilbudt besøg

Besøget tilbydes direkte via brev, hvor du vil få tilbudt et besøg af ca. en times varighed. I brevet vil det fremgå, hvornår vi kommer. Der er desuden den relevante kontaktinformation, hvis du skulle ønske at ændre eller afslå dette tidspunkt.

Forebyggelseskonsulenten har naturligvis fuld tavshedspligt.