""

Forebyggende hjemmebesøg

Du har ret til et forebyggende hjemmebesøg, når du er 65 år eller ældre

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en af Faxe Kommunes forebyggelseskonsulenter. Besøget varer ca. en time og er en fortrolig og uforpligtende samtale. Du bestemmer hvad samtalen skal handle om, det kan være emner som for eksempel din hverdag, dit sociale liv eller andre ting, der er vigtige for dig for at du fortsat kan have et godt seniorliv.

Du kan ikke bruge besøget til at få bevilget hjemmehjælp, rengøring, hjælpemidler mm., men forebyggelseskonsulenten kan fortælle om dine muligheder og udlevere kontaktoplysninger.

Tilmelding

Du får et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg enten digitalt eller med posten.

Du kan også selv henvende dig, hvis du er 65 år eller derover, og står i særlig vanskelig livssituation.

Kontakt Forebyggelsesteamet på tlf. 5620 3363, mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-12.00.

Faxe Kommunes pjece om forebyggende hjemmebesøg