Pasning af nærtstående

Ønsker du at passe en nærtstående med betydeligt handicap eller alvorlig sygdom, kan du blive ansat og aflønnet af kommunen til dette.

Du kan læse mere om ordningen nedenfor.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse i Visitationen.

Du kan benytte selvbetjeningsløsningen her på siden, hvis du vil ansøge.

Orlovsperiode og løn

Hvis du bliver bevilget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst 1 måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til 3 måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 25.138 kr. pr. måned (2023). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

Start Ansøg om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:21

Kontaktinformation

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt.

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.