Pasning af nærtstående

Ønsker du at passe en nærtstående med betydeligt handicap eller alvorlig sygdom, kan du blive ansat og aflønnet af kommunen til dette.

Du kan læse mere om ordningen nedenfor.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse i Visitationen.
Du kan benytte selvbetjeningsløsningen her på siden, hvis du vil ansøge.

Artikel
Overskrift

Plejevederlag og pasningsvederlag er 2 slags tilskud til pårørende