Billede af affaldsbeholdere

Affaldshåndtering i Faxe Kommune

Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S

På Faxe Forsynings hjemmeside kan du f.eks. læse mere om sortering af dit affald, tømning af affaldsbeholdere, placering af beholdere og hvordan du får ekstra affaldssække.

Det er også her du henvender dig hvis dit affald ikke er blevet afhentet, eller hvis du skal skifte størrelse på din beholder.

Faxe Kommune har udarbejdet et regulativ for husholdningsaffald, der fortæller om de forskellige ordninger for bl.a. dagrenovation, pap, papir, glas, batterier, farligt affald, samt genanvendeligt plast og metal.

BilagStørrelse
PDF ikon Regulativ for Husholdningsaffald374.88 KB

Hvor og hvordan skal mine affaldsbeholdere opstilles?

Din affaldsbeholder skal stå, så det er muligt at køre beholderen frem og tilbage. Du skal være opmærksom på, at der skal være adgang fra vejen. Der må ikke ligge snedriver fra rydning af veje og fortove, eller andre hindringer på adgangsvejen. Adgangsvejen må ikke være glat eller isbelagt. Det skal være sikkert at færdes på adgangsvejen.

Hvis din beholder ikke bliver tømt pga. manglende snerydning eller isglat adgangsvej, kan du ikke forvente, at beholderen bliver tømt før næste normale afhentning.

I vinterhalvåret kan det være meget mørkt om morgenen og det kan derfor være svært at bevæge sig rundt i indkørsler og haver, for at finde affaldsbeholderne. Pladsen hvor beholderene står, samt adgangsvejen, skal derfor være velbelyst.

Du kan læse mere om adgangsveje og opstilling af beholdere på Faxe Forsynings hjemmeside og i Faxe Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Hvor ofte tømmes affaldsbeholderne?

Beholderen til mad- og restaffald tømmes hver 14. dag, og beholderen til MGP og papir og småt pap tømmes hver 4. uge. Det er muligt at tilkøbe ugetømning af beholderen til mad- og restaffald i sommerperioden. Du kan læse mere om tømning og se tømningskalenderen på Faxe Forsynings hjemmeside.

Genbrugspladser

Som borger i en af AffaldPlus-kommunerne kan du frit benytte alle genbrugspladserne Faxe, Ringsted, Vordingborg, Sorø, Slagelse og Næstved. I kommunen er der genbrugsplads I Haslev og Rønnede, samt haveaffaldspladser i Faxe, Haslev, Rønnede og Karise.

Du kan aflevere mere end 40 forskellige typer affald fra haveaffald og papir til kemikalier og genanvendeligt pvc.

På AffaldPlus's hjemmeside kan du læse mere om genbrugspladserne og hvilke affaldsfraktioner de modtager.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 19.04.2022 - 11:23