Affaldshåndtering i Faxe Kommune

Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S

På Faxe Forsynings hjemmeside kan du f.eks. læse mere om sortering af dit affald, tømning af affaldsbeholdere, placering af beholdere og hvordan du køber ekstra affaldssække.

Det er også her du henvender dig hvis dit affald ikke er blevet afhentet, eller hvis du skal skifte størrelse på din beholder.

Faxe Kommune har udarbejdet et regulativ for husholdningsaffald, der fortæller om de forskellige ordninger for bl.a. dagrenovation, pap, papir, glas, batterier, farligt affald, samt genanvendeligt plast og metal.

BilagStørrelse
Husholdningsregulativ129.59 KB

Hvor og hvordan skal mine affaldsbeholdere opstilles?

Din affaldsbeholder skal stå, så det er muligt at køre beholderen frem og tilbage. Du skal være opmærksom på, at der skal være adgang fra vejen. Der må ikke ligge snedriver fra rydning af veje og fortove, eller andre hindringer på adgangsvejen. Adgangsvejen må ikke være glat eller isbelagt. Det skal være sikkert at færdes på adgangsvejen.

Hvis din beholder ikke bliver tømt pga. manglende snerydning eller isglat adgangsvej, kan du ikke forvente, at beholderen bliver tømt før næste normale afhentning.

I vinterhalvåret kan det være meget mørkt om morgenen og det kan derfor være svært at bevæge sig rundt i indkørsler og haver, for at finde affaldsbeholderne. Pladsen hvor beholderene står, samt adgangsvejen, skal derfor være velbelyst.

Du kan læse mere om adgangsveje og opstilling af beholdere i kommunes husholdningsregulativ.

Hvor ofte tømmes affaldsbeholderne?

Affaldsbeholderne tømmes som udgangspunkt hver 14. dag.

Normalt bliver affaldet afhentet på samme ugedag. Der kan dog forekomme forskydninger i forbindelse med helligdage, vejrlig eller andet. Der tilstræbes afhentning dagen før og efter helligdagen. Afhentning foregår i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 18.00.

Genbrugspladser

Som borger i en af AffaldPlus-kommunerne kan du frit benytte alle genbrugspladserne. I kommunen er der genbrugsplads I Haslev og Rønnede, samt haveaffaldspladser i Faxe og Karise.

Du kan aflevere mere end 40 forskellige typer affald fra haveaffald og papir til kemikalier og genanvendeligt pvc.

På AffaldPlus's hjemmeside kan du læse mere om genbrugspladserne og hvilke affaldsfraktioner de modtager.

Ny affaldsordning i foråret 2019

AffaldPlus-kommunerne får nye affaldsordninger i 2018 og 2019. For Faxe Kommune bliver det i foråret 2019. 

På AffaldsPlus's hjemmeside kan du læse mere om hvad den nye affaldsordning, kommer til at betyde for dig som borger.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 31.10.2018 - 15:05