Affaldshåndtering i Faxe Kommune

Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S

På Faxe Forsynings hjemmeside kan du f.eks. læse mere om sortering af dit affald, tømning af affaldsbeholdere, placering af beholdere og hvordan du får ekstra affaldssække.

Det er også her du henvender dig hvis dit affald ikke er blevet afhentet, eller hvis du skal skifte størrelse på din beholder.

Faxe Kommune har udarbejdet et regulativ for husholdningsaffald, der fortæller om de forskellige ordninger for bl.a. dagrenovation, pap, papir, glas, batterier, farligt affald, samt genanvendeligt plast og metal.