Affaldsplan

Faxe Kommune har den 27. juni 2013 vedtaget en affaldsplan som er gældende i perioden 2014 - 2024.

Kommunens affaldsplan går for perioden 2014 - 2024. Planen er detaljeret for perioden frem til 2018, og beskriver mere overordnet, forventningerne frem til 2024. Der skal således udarbejdes en ny, detaljeret plan i 2018.

Affaldsplanen består af en hoveddel og tre bilag, som indeholder handleplaner, kortlægning og prognoser samt nogle baggrundsnotater. Derudover skematiske aktivitets- og tidsplaner for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer.

På AffaldPlus's hjemmeside kan du læse mere om affaldsplaner, og her finder du også Faxe Kommunes Affaldsplan 2014-2024.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 01.11.2018 - 11:10