Affaldsplan

Faxe Kommune har den 27. juni 2013 vedtaget en affaldsplan som er gældende i perioden 2014 - 2024.

Kommunens affaldsplan går for perioden 2014 - 2024. Planen er detaljeret for perioden frem til 2018, og beskriver mere overordnet, forventningerne frem til 2024. Der skal således udarbejdes en ny, detaljeret plan i 2018.

Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, og den kommunale plan må ikke stride mod den nationale plan. Den nationale plan for perioden 2019-2024 forventes først færdig i starten af 2020.  Miljøministeriet har meddelt, at kommuner, hvis affaldsplan udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge den gældende affaldsplan i den mellemliggende periode og først udarbejde den næste affaldsplan i 2020.

Faxe Kommune har på den baggrund valgt først at udarbejde en ny affaldsplan i 2020

På AffaldPlus's hjemmeside kan du læse mere om affaldsplaner, og her finder du også Faxe Kommunes Affaldsplan 2014-2024.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 06.07.2020 - 10:14