Strandvejen nord for Faxe Å

I 2016 og 2017 er der udarbejdet rapporter om etablering af strand på strækningen fra havnen til Faxe Å. Tre projektforslag er blevet vurderet: etablering af strand uden konstruktioner på baggrund af de nuværende forhold, etablering af strand uden konstruktioner efter udvidelse af havn og etablering af strand med konstruktioner (to høfder/dronninger).

På baggrund af de udarbejdede rapporter besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017 at søge Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af en strand. Kystdirektoratet har meddelt tilladelse i november 2017. Stranden er etableret i efteråret 2018. En strand reducerer bølgeoverskyl på Strandvejen.

Der er etableret ny rampe med gelænder ned til den nye strand.

For nuværende ligger der meget tang på stranden. Kommunen holder tangudviklingen under observation og skubber tangen ud i vandet, når det vurderes at være behov herfor og vejret er til det.

I forbindelse med De Hvide Dronninger og udvidelse af lystbådehavnen er der i 2017 vedtaget lokalplan herfor. Lokalplanen er påklaget til Planklagenævnet.

Opdateringsdato: 21.02.2019 - 16:53