Strandvejen nord for Faxe Å

Ved Strandvejen nord for Faxe Å planlægges etableret strand og rekreative faciliteter. En strand vil bl.a. reducere bølgeoverskyl af Strandvejen.

I 2016 og 2017 er der udarbejdet rapporter om etablering af strand på strækningen fra havnen til Faxe Å. Tre projektforslag er blevet vurderet: etablering af strand uden konstruktioner på baggrund af de nuværende forhold, etablering af strand uden konstruktioner efter udvidelse af havn og etablering af strand med konstruktioner (to høfder/dronninger).

På baggrund af de udarbejdede rapporter besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017 at søge Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af en strand. Kystdirektoratet har meddelt tilladelse i november 2017. I 2018 er der udarbejdet detailprojekt og foretaget udbud. Stranden etableres i efteråret 2018.

I forbindelse med De Hvide Dronninger og udvidelse af lystbådehavnen er der i 2017 vedtaget lokalplan herfor. Lokalplanen er påklaget til Planklagenævnet.

Opdateringsdato: 02.11.2018 - 13:03