Kystlinje
Kystlinje
Natur
Strand

Strandvejen nord for Faxe Å

I 2016 og 2017 er der udarbejdet rapporter om etablering af strand på strækningen fra havnen til Faxe Å. Tre projektforslag er blevet vurderet: etablering af strand uden konstruktioner på baggrund af de nuværende forhold, etablering af strand uden konstruktioner efter udvidelse af havn og etablering af strand med konstruktioner (to høfder/dronninger).

På baggrund af de udarbejdede rapporter besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017 at søge Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af en strand. Kystdirektoratet har meddelt tilladelse i november 2017. Stranden er etableret i efteråret 2018. En strand reducerer bølgeoverskyl på Strandvejen.

Der er etableret ny rampe med gelænder ned til den nye strand.

I badesæsonen er der opsat en badebro ved stranden.

I perioder kan der ligge meget tang på stranden. Kommunen holder tangudviklingen under observation og skubber tangen ud i vandet, når det vurderes at være behov herfor og vejret er til det.

I forbindelse med De Hvide Dronninger og udvidelse af lystbådehavnen er der i 2017 vedtaget lokalplan herfor. Lokalplanen er påklaget til Planklagenævnet.

Kontaktinformation

Natur

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

 

Opdateringsdato: 18.07.2019 - 11:04