Kystbeskyttelse

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Næsten alle former for kystbeskyttelse kræver en tilladelse fra kommunen, herunder en miljøvurderings-screening.

Det er den enkelte grundejer, som skal etablere og bekoste kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Kommunen kan indlede en sag om kystbeskyttelse, hvis grundejere anmoder herom, eller hvis kommunen finder det formålstjenligt.

Reglerne for kystbeskyttelse fremgår af kystbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelse af Strandvejen

Faxe Kommune har i 2015-2016 og 2018 forbedret kystbeskyttelsen af Strandvejen i Faxe Ladeplads - henholdsvis syd og nord for Faxe Å.