Øverst på siden ses et eksempel på driftskort over grønne områder. Hele kortet kan ses her: Kort over pleje af grønne arealer

Center for Ejendomme har inddelt arealplejen i følgende definitioner baseret på plejeniveauet og/eller brugen af arealet:

  • Park (grøn): jævnlig klipning hver 10. – 14. dag, så de kan bruges til boldspild, picnic og lignende
  • Rabat (gul): 2 gange årligt for at sikre trafiksikkerhed (sommer 1 gang, efterår 1 gang)
  • Natur (orange): 0 – 1 gang årligt, der blot skal tjene som "noget grønt at kigge på" uden at springe i skov
  • Blomster (blå): 0 klipninger, udsåning af 2 forskellige flerårige blomstrende arter, for at skabe bedre forhold for bier, sommerfugle og andre smådyr
  • Øvrige grønne elementer (rød): fx buske, søer m.m.

 

Der indfinder sig efterhånden flere hjemmehørende arter på de uklippede græsarealer. Nogle steder er frøbanken så stor, at der er et "gratis" blomsterflor. På andre arealer går det langsomt, og de bliver ofte domineret af vissent græs fra juli måned. Derfor vil Park & Vej sår blomster på nogle af disse græsarealer.

Park & Vej har udvalgt en frøblanding med både et- og flerårige hjemmehørende urter. Blandingen er lavet i samarbejde med biologerne fra kommunens naturteamog består udelukkende af arter, der er karakteristiske for området. Der er kun valgt lave urter for at tilgodese oversigtsforhold.