Her på siden ses et eksempel på driftskort over grønne områder. Hele kortet kan ses her: Kort over pleje af grønne arealer

Center for Ejendomme har inddelt arealplejen i følgende definitioner baseret på plejeniveauet og/eller brugen af arealet:

  • Park (grøn): jævnlig klipning hver 10. – 14. dag, så de kan bruges til boldspild, picnic og lignende
  • Rabat (gul): 2 gange årligt for at sikre trafiksikkerhed (sommer 1 gang, efterår 1 gang)
  • Natur (orange): 0 – 1 gang årligt, der blot skal tjene som "noget grønt at kigge på" uden at springe i skov
  • Blomster (blå): 0 klipninger, udsåning af 2 forskellige flerårige blomstrende arter, for at skabe bedre forhold for bier, sommerfugle og andre smådyr
  • Øvrige grønne elementer (rød): fx buske, søer m.m.

 

Der indfinder sig efterhånden flere hjemmehørende arter på de uklippede græsarealer. Nogle steder er frøbanken så stor, at der er et "gratis" blomsterflor. På andre arealer går det langsomt, og de bliver ofte domineret af vissent græs fra juli måned. Derfor vil Park & Vej gerne udføre flere forsøg med at så blomster på en del af disse græsarealer.

Park & Vej har udvalgt to frøblandinger med både et- og flerårige blomsterende urter:

  1. Lave blomster: "Faxe-blandingen" med lave hjemmehørende engplanter. Blandingen er lavet i samarbejde med biologerne fra kommunens naturteamog består udelukkende af arter, der er karakteristiske for området. Der er kun valgt lave urter for at tilgodese oversigtsforhold.
  2. Høje blomster: "Sommerfugleblanding" op til 1½ meter høje flerårige med lidt mere farve og pollen. Det er en færdig blanding fra et frøfirma og der indgår også ikke hjemmehørende arter.

 

Se bilag med billeder af frøblandinger.