Grønt areal med klippet sti

Pleje af kommunens grønne områder

Ser det ud til at gartneren har glemt det grønne areal? Det er faktisk med vilje at vi lader det gro. Vi har udvalgt arealer som sædvanligvis ikke bruges til boldspil eller lignende aktivitet og lader dem gro ”langhåret”.

Park & Vej vedligeholder arealerne sådan som det er besluttet af Teknik & Miljøudvalget. Plejeniveauet bliver formidlet på et kort, der kan ses her: Kort over pleje af grønne arealer 

Arealplejen er inddelt i følgende definitioner baseret på plejeniveauet og/eller brugen af arealet:

  • Park (grøn): jævnlig klipning hver 10. – 14. dag, så de kan bruges til boldspild, picnic og lignende
  • Rabat (gul): 2 gange årligt for at sikre trafiksikkerhed (sommer 1 gang, efterår 1 gang)
  • Natur (orange): 0 – 1 gang årligt, der blot skal tjene som "noget grønt at kigge på" uden at springe i skov
  • Blomster (blå): 0 klipninger, udsåning af blomstrende arter, for at skabe bedre forhold for bier, sommerfugle og andre smådyr
  • Øvrige grønne elementer (rød): fx buske, søer m.m.