""

Faxe Forsyning - vandforsyning og kloak

Offentlig vandforsyning og spildevandskloak varetages af Faxe Forsyning.

Offentlig vandforsyning og spildevandskloak varetages i Faxe Kommune af Faxe Forsyning, du kan finde et link til deres hjemmeside her på siden.

Problemer med kloakken?

Her får du et par gode råd, som du kan afprøve, før du ringer til Faxe Forsyning.

Kloaklugt indendørs

Lugter det af kloak indenfor, kan det være din vandlås, der er udtørret. Prøv at trække ud i toilettet og åbne vandhanen ved håndvasken i kort tid, så vandlåsen bliver fyldt. Du kan også prøve at hælde cirka 2 liter vand i alle gulvriste. Løser det ikke problemet, skal du kontakte din egen kloakmester.

Afløb virker ikke

Virker afløbet ikke, kan problemet være på din grund eller på den offentlige del af kloaknettet. De fleste ejendomme er forsynet med en skelbrønd. Brønden er typisk placeret omkring 1 meter inden for skel. Er brønden tom, er problemet inde på din grund, og du skal selv afhjælpe problemet. Står brønden fyldt med vand, er der måske en forstoppelse i hovedledningen uden for din skelbrønd og så skal du kontakte Faxe Forsyning.

Gaderiste er fyldte

Gaderistene leder vandet væk fra vejene. Er der problemer med afledning af vejvand, skal du kontakte Faxe Kommunes Park & Vej-afdeling på tlf. 56 20 29 00.

Overfladevand

Du skal selv sørge for bortledning af overfladevand på din egen grund. Husk at kloakarbejde kræver autorisation.

Du kan finde navn og kontaktoplysninger på autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside – her kan du bl.a. søge på område og postnr.

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 28.09.2023 - 13:56